h

Arts neemt ontslag bij Vita Nova

15 februari 2005

Arts neemt ontslag bij Vita Nova

Het actiecomité ‘Zorg voor Vita Nova’ (bestaande uit familie van bewoners, personeel en de SP) heeft onlangs een gesprek gehad met de directie van Vita Nova en de raad van bestuur van ZVOM (Zorg voor Ouderen Maasland) over de voortdurende achterblijvende zorg van de bewoners van het verpleeghuis.

Naar aanleiding van de behandeling van de verpleeghuiszorg in de Tweede Kamer zond het televisieprogramma Nova op donderdag 3 februari een reportage uit waarin verpleeghuisartsen aangaven dat er een permanente alarmfase is in de verpleeghuizen. Een verpleegarts gaf schrijnende voorbeelden van zorg waarvoor zij niet langer verantwoordelijkheid wilde dragen Dit deed haar besluiten het werk neer te leggen. Deze arts werkte bij Vita Nova…

Het actiecomité dat zich sinds twee jaar inzet voor betere zorg in Vita Nova vindt dat de zorg tot nu toe onvoldoende verbeterd is met name op de PG-afdelingen (demente ouderen). Ondanks de inschakeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, waardoor Vita Nova extra in de gaten wordt gehouden, en ondanks het feit dat er een herstelplan ligt van de directie, blijven de problemen voortduren.

Staatssecretaris Ross heeft in Nova gesteld dat wantoestanden in elk verpleeghuis binnen enkele maanden opgelost moeten zijn. De huidige interim-directeur erkent dat de zorg verder moet verbeteren. Het actiecomité houdt de vinger aan de pols.

U bent hier