h

Niveau WVG zakt diep in

15 december 2003

Niveau WVG zakt diep in

Het Comité Eerlijk Delen uit Oss heeft aan de wetenschapswinkel van de universiteit van Tilburg de opdracht gegeven te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de sinds 1994 veranderde regels omtrent de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten). Op 1 december j.l. is dit rapport aangeboden aan de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-raad) en aan Henk van Gerven, SP-wethouder Sociale Zaken in Oss.

Henk van GervenDe conclusie van rapport luidt dat het voorzieningenniveau van de WVG dramatisch is verslechterd. Het ontbreekt aan duidelijke normen. Cliënten kunnen zich nergens op beroepen. Daardoor ontstaat rechteloosheid. “De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft in deze een kwalijke rol gespeeld. In plaats van op te komen voor de belangen van de gehandicapten hebben ze zich gericht op minimalisatie van hun zorgplicht om zoveel mogelijk te kunnen bezuinigen.”, aldus Joyce van Dongen, schrijfster van dit rapport.

SP-Wethouder van Gerven: “Dit rapport is een ondersteuning van het in Oss gevoerde beleid. Onlangs hebben wij het WVG-protocol ingevoerd. Hierdoor worden rechten van de gebruikers van de WVG beter gewaarborgd.”

Dossier WVG

U bent hier