h

Motie huisartsen NHG over subsidiebeleid WVC

14 november 2003

Motie huisartsen NHG over subsidiebeleid WVC

Motie, aangenomen tijdens het jaarlijkse congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap bijeen in de RAI te Amsterdam, 14 november 2003

Subsidiebeleid VWS bedreigt kwaliteit huisartsenzorg

1500 Nederlandse huisartsen, vandaag bijeen gekomen voor het jaarlijkse Congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in de RAI te Amsterdam, protesteren krachtig tegen het beleid van de minister van VWS. Zij hebben met één stem het volgende geluid laten horen: 'Het onafhankelijke kwaliteitsbeleid in de zorg wordt ernstig bedreigd door het nieuwe subsidiebeleid van het ministerie van VWS'.

De volgende aandachtspunten zijn daarbij in overweging genomen:

  • Onafhankelijk kwaliteitsbeleid draagt bij aan doelmatige zorg (zinnig en zuinig dus), niet alleen binnen de huisartsgeneeskunde maar ook daarbuiten. Voor dit kwaliteitsbeleid is onafhankelijke objectieve informatie van belang. NHG-Richtlijnen en voorlichtingsmateriaal voor huisartsen, praktijkondersteuners, huisartsenposten en patiënten hebben hierbij een belangrijke functie.
  • Organisaties als het NHG en ook het Geneesmiddelenbulletin verstrekken onafhankelijk informatie over geneesmiddelen. Ze vormen een onmisbaar tegenwicht tegen de gekleurde informatie van vele andere belanghebbenden, die bovendien over een budget beschikken dat vele tientallen malen het budget van het NHG en het Geneesmiddelenbulletin overtreft. Met onafhankelijke objectieve informatie wordt een zorgvuldige voorlichting en een sterkere positie van de patiënt gewaarborgd. Ook draagt het in belangrijke mate bij aan het terughoudende, en dus doelmatige, voorschrijfbeleid in Nederland.
  • Dankzij onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde kennis kan de huisartsenzorg in Nederland op een kwalitatief hoogstaande manier worden uitgevoerd. Door te bezuinigen op het NHG en het Geneesmiddelenbulletin komt onmisbare informatievoorziening in gevaar.

Het NHG-Congres doet een dringend beroep op de minister om zijn beleid zodanig bij te stellen dat de kwaliteit van de huisartsenzorg - waar rationele farmacotherapie een belangrijk onderdeel van is - behouden kan blijven.

U bent hier