h

Extra inzet personeel bij Vita Nova

25 juli 2003

Extra inzet personeel bij Vita Nova

Er is de laatste tijd héél wat gebeurd bij Vita Nova. De oproep van de SP om een bijeenkomst te houden voor personeel, familie en betrokkenen trok een volle zaal. Vele klachten en schrijnende mistoestanden werden door familie zowel als personeel naar voren gebracht.

'Comité Zorg voor Vita Nova' bij de overhandiging van de 1400 handtekeningen en verzamelde klachten aan de directie van Vita Nova
'Comité Zorg voor Vita Nova' bij de overhandiging van de 1400 handtekeningen en verzamelde klachten aan de directie van Vita Nova.

Er werd diezelfde avond nog een actiecomité opgericht “Comité Zorg voor Vita Nova”. Het comité begon met het ophalen van handtekeningen en het verzamelen van de klachten. Vergezeld van 1400 handtekeningen zijn deze eisen voor verbeteringen aan de heer van Osch (voorzitter Raad van Bestuur) en mevrouw Boekelman (waarnemend directeur) half juli overhandigd.

In het gesprek van het comité “Zorg voor Vita Nova” met bovengenoemde personen werden de problemen bij Vita Nova door de directie onderkend.
Uitkomst van het gesprek was:

De afdeling psycho-geriatrie mag extra personeel inzetten. ( Dit moet problemen zoals koud eten, onvoldoende douchen en toezicht oplossen).
Ook op andere afdelingen en tijdens de vakantieperiode zijn er meer mogelijkheden voor extra personeel, ook als dit zou leiden tot overschrijding van het budget. Dit werd door de directie op de koop toegenomen. ”We gaan nu eerst de brand blussen op de korte termijn. Maar we moeten ook nadenken over de toekomst”, aldus Boekelman.

Verder stelde het comité in het gesprek het personeel niets te verwijten omdat voor hen het water aan de lippen staat. Ook dat er op veel afdelingen wel goede zorg geboden wordt.

Het comité Zorg voor Vita Nova blijft een vinger aan de pols houden. Ze blijft waakzaam en erop toezien dat de afspraken nagekomen worden. Temeer daar het nieuwe Kabinet Balkenende opnieuw bezuinigingen heeft aangekondigd. Het comité riep de directie van Vita Nova dan ook op om gezamenlijk in Den Haag actie te voeren voor méér geld voor de zorg.

U bent hier