h

Zorg Vita Nova van onacceptabel niveau

6 juni 2003

Zorg Vita Nova van onacceptabel niveau

De laatste tijd worden de hulpdienst van de SP en de fractieleden in de gemeenteraad geconfronteerd met verontrustende berichten van familieleden van bewoners van Vita Nova en verplegend personeel over de schrikbarend teruglopende zorg bij Vita Nova.

Gesproken wordt over een sterk tekort aan personeel, waardoor patiënten nog maar eens in de 3 weken van de douche gebruik kunnen maken. Zorg die nauwelijks meer beschikbaar is voor de bewoners maar die absoluut noodzakelijk is voor het welzijn van de patiënten valt weg.
Nog ernstiger is dat het toch al minimale personeel ergens anders gaat solliciteren om geen gevolgen te hoeven ondervinden van aangekondigde reorganisaties. Ook vinden zij het hun beroep onwaardig om zo om te moeten gaan met de bewoners.

In een gesprek met de directie van Vita Nova en de Stichting Zorg voor Ouderen Maasland heeft de SP de volgende punten aan de orde gesteld:

  • onvoldoende tijd voor de bewoners; de zorg per bewoner is zwaar onder de maat. Met name op de afdeling van de dementerende ouderen (psychogeriatrie)
  • 1x per 3 weken douchen is een schande
  • ook het 1x per dag verwisselen van incontinentieluiers is niet menswaardig
  • ontbreken van noodzakelijk toezicht door personeelstekort
  • gebrek aan menskracht
  • vervanging van personeel bij ziekte is onmogelijk
  • bezuiniging op personeel.

Een schrijnend voorbeeld: stank voor dank

Een 86 jarige mevrouw is 40 jaar lang kraamverzorgster geweest in de regio. Sinds een aantal jaren is ze dement. Terwijl ze haar hele leven voor anderen gezorgd heeft, zit ze thans soms letterlijk in haar eigen ontlasting. De laatste tijd wordt ze slechts om de paar weken gedoucht.

Ze krijgt een grote luier om voor de hele dag, omdat er twee of drie man personeel nodig is om haar te laten plassen of om te verschonen. Ook heeft de familie de indruk dat, omdat ze weinig familie heeft, ze minder vaak gewassen wordt en men haar vaker in bed laat liggen.

Bezuinigingen en mismanagement

Met de directie is over de oorzaak van de problematiek gesproken en de manier waarop men tot oplossingen dient te komen. Oorzaken die genoemd werden door het bestuur waren mismanagement – de directeur van Vita Nova is ontslagen - de voortdurende bezuinigingen en de scherpere regelgeving ten aanzien van de inzetbaarheid van het personeel. De ontstane situatie zal op korte termijn genormaliseerd zijn volgens de directie.

Directie bagatelliseert de problemen

In de pers bagatelliseert directeur van Osch echter de problemen. Hij spreekt over verkeerde aansturing door het management. Daarnaast rept hij over inkrimping van personeel.

Als SP vinden we dit niet aanvaardbaar. Het personeel dat er nu zit, kan het werk nauwelijks aan. En het is buitengewoon frustrerend keihard te moeten werken en dan nog te beseffen dat mensen tekort wordt gedaan. Er moet meer in plaats van minder personeel komen. Door te snijden in het personeel wordt het niveau van zorg verder verlaagd en de druk op het personeel verhoogd. En meer en meer werk wordt verschoven naar de vrijwilligers en de familie.

Voor de SP is verslechterende zorg en de desastreuze gevolgen die dat heeft voor de bewoners en personeel niet acceptabel. Situaties als het maar eenmaal per dag verwisselen van incontinentieluiers, eens per drie weken onder de douche en het ontbreken van noodzakelijk toezicht zijn ontoelaatbaar. Op korte termijn dient de zorg op een menswaardig niveau te worden gebracht.

Actie avond donderdag 5 juni

De SP organiseert in samenwerking met NU ‘91 (vakbond voor verplegend personeel) een avond voor verpleegkundigen, verzorgenden en familieleden van bewoners van Vita Nova. Op de avond worden de klachten van het personeel, bewoners en familie geïnventariseerd. Ook wordt dan bekeken welke verdere stappen we kunnen zetten om de zorg en arbeidsomstandigheden op Vita Nova te verbeteren.

Wilt U Uw verhaal kwijt? Wilt U meehelpen de zorg op Vita Nova te verbeteren? Wat kunnen we als personeel doen? Kom naar de Linkensweg aanstaande donderdagavond en discussieer mee.

U bent hier