h

TOP Oss in de verlenging

10 juni 2003

TOP Oss in de verlenging

De meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de SP, heeft ingestemd met het reddingsplan van TOP Oss. Daar zijn wekenlang van stevige onderhandelingen aan vooraf gegaan. Voorwaarde was dat aan het wanbeleid van het clubbestuur een einde zou komen. Jarenlang is er veel meer geld uitgegeven dan verantwoord was.

De club zat met een schuldenlast van ruim 600.000 euro en een gat in de jaarlijkse begroting van 500.000 euro. De gemeente heeft het bestuur gedwongen om de tering naar de nering te zetten en te zorgen voor meer sponsorbedragen van het bedrijfsleven. De salarissen van de spelers worden inclusief onkostenvergoeding teruggebracht naar gemiddeld 2250 euro per speler per maand. Aan sponsorinkomsten komt de komende jaren 635.000 euro extra binnen. Helaas moet ook de jeugdopleiding inkrimpen, maar voor de jeugd, die afvalt, kan bij de amateurs of bij andere clubs die ook veel aan jeugdopleiding doen een plaats worden gevonden.

De gemeente verstrekt een lening van 300.000 euro die terugbetaald moet worden. Voor de terugbetaling van deze lening zijn harde afspraken gemaakt. Ook is overeengekomen dat bij teruglopende inkomsten de uitgaven daarop worden aangepast, zodat de club niet op te grote voet kan doorleven.

Daarnaast heeft de gemeente de lening van TOP Oss op het stadion rentevrij gemaakt en de afbetalingsverplichting met 5 jaar opgeschort. Naar die afbetaling kon de gemeente helemaal fluiten als de club failliet zou zijn gegaan. De steunverlening van de gemeente is eenmalig. Het bestuur van TOP Oss zal in de toekomst geen beroep meer doen op de gemeente, TOP Oss heeft hiervoor getekend. Het is echt de allerlaatste keer geweest.

Om de financieen van de club de komende tijd goed in de gaten te kunnen houden krijgt de gemeente een toezichthoudende rol in de Raad van Advies. Alle grotere uitgaven moeten door deze raad worden goedgekeurd.

Verder is door de gemeente bedongen dat TOP Oss 500 m2 ruimte onder de tribunes beschikbaar moet stellen voor de vestiging van sociaal culturele accommodaties. Ook is van de contractspelers, technische staf, medische staf en management geëist dat zij een maatschappelijke functie gaan vervullen voor de amateursport.

Al bij al is het een pakket maatregelen, die de SP het vertrouwen geeft. Op deze basis heeft betaald voetbal in Oss een reële overlevingskans. Ook is het wat betreft de SP een keihard punt dat de problemen bij TOP Oss niet ten koste mogen gaan van andere voorzieningen in Oss. Niemand mag daaronder lijden.

Tijdens de onderhandeling heeft de SP afdeling met veel leden, sympathisanten en andere Ossenaren gesprekken gevoerd over deze netelige kwestie. Daarin was heel erg duidelijk dat veel Ossenaren tegen verdergaande steun aan het betaald voetbal waren. De SP begrijpt die mening. Daarom hebben we in de onderhandelingen het bestuur het vuur stevig aan de schenen gelegd. Het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld. Nu met een overbruggingslening de club gered lijkt moet er in het bestuur van TOP Oss verder orde op zaken worden gesteld. Men kan zich immers geen enkele misstap meer veroorloven. Meer draagvlak van het bedrijfsleven en onder de bevolking zijn onmisbaar voor een sportief en financieel gezonde club.

Dossier TOP Oss

U bent hier