h

CDA: misgegokt?

24 december 2001

CDA: misgegokt?

In Oss dreigt 'n nieuwe amusementshal, Amusino genaamd, te komen. Van meet af aan is de SP mordicus tegen. Het CDA had er wel oren naar, daar de exploitanten hadden beloofd geen mensen jonger dan 21 toe te laten.

Jules Iding had in de raadscommissie al laten weten te twijfelen of deze leeftijdsgrens wel rechtsgeldigheid had. Inmiddels heeft hij de vraag voorgelegd aan de Staatssecretaris van Justitie. Is het voor een gemeente mogelijk de toelatingsleeftijd voor een amusementshal te verhogen naar 21? Het antwoord laat niets aan duidelijkheid te wensen over: de gemeente mag de grens niet optrekken naar 21 jaar. Juridisch is ze dus niet in staat deze grens te handhaven.

De SP veronderstelt dat ook het CDA nu tegen de vestiging van Amusino zal zijn. Immers de kans op gokverslaving zal door de jeugdige toegangsleeftijd aanzienlijk toenemen.

Dossier Amusino

U bent hier