h

Brief aan Jan Ras (CDA) over gokhal Amusino

24 december 2001

Brief aan Jan Ras (CDA) over gokhal Amusino

Brief aan Jan Ras (CDA) over gokhal Amusino

De fractievoorzitter van het CDA
in de Osse gemeenteraad
de heer Jan Ras

Oss,

Beste Jan,

Het is al weer even geleden dat wij in de gemeenteraadscommissie de discussie voerden over
het toestaan van een nieuwe amusementshal, Amusino genaamd. Ik herinner me jouw kritisch
betoog over de risico’s van gokverslaving bij jongeren. Echter omdat de nieuwe exploitanten
zich bereid toonden om in samenspraak met het gemeentebestuur de toelatingsleeftijd te
bepalen op 21 jaar en de burgemeester een strenge handhaving van deze leeftijd garandeerde,
was dat voor het CDA en de andere fracties reden om in te stemmen met het Amusino. Met
name de ouderraad van het TBL had op de leeftijdsgrens van 21 jaar aangedongen. Een
gedegen handhaving van deze leeftijd werd door jou onderstreept met de uitspraak twee keer
geel is rood, bij overtreding moet de tent worden gesloten.

De SP heeft een andere mening naar voren gebracht. Naar onze mening neemt met het
vestigen van het Amusino, door een forse toename van het aantal gokkasten, de kans op
gokverslaving aanzienlijk toe. Daarnaast heb ik betoogd dat de gemeente niet gerechtigd is
om de leeftijd te verhogen tot 21 jaar. Burgemeester Mik was een andere mening toegedaan.
De zaak zou verder uitgezocht worden.

Ik heb naar aanleiding van de commissiebehandeling de staatssecretaris van Justitie de vraag
voorgelegd of de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de toelating tot gokinrichtingen uitputtend in
de wet is geregeld, of dat er voor gemeenten ook beleidsvrijheid is om deze te verhogen tot
bijvoorbeeld 21 jaar. Inmiddels heb ik bijgevoegd bericht van de staatssecretaris ontvangen.
Het laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

De gemeente mag de leeftijdsgrens niet optrekken naar 21 jaar en is juridisch dus ook niet in
staat om deze leeftijdsgrens te handhaven. Daarmee vervallen de voorwaarden die door het
CDA aan de vestiging van het Amusino zijn gesteld. Ik veronderstel dat daaruit nu ook door
het CDA de conclusie wordt getrokken dat daarmee de vestiging van het Amusino van de
Jules Idingbaan is. Immers de kans op gokverslaving zal door de jeugdige toegangsleeftijd nog
aanzienlijker toenemen.

Jules Iding

Dossier Amusino

U bent hier