h

Plannen ziekenhuis ondervinden toenemende kritiek

2 maart 2001

Plannen ziekenhuis ondervinden toenemende kritiek

De plannen van de Raad van Bestuur om een nieuw ziekenhuis te bouwen ergens in een wei tussen Oss en Veghel hebben averij opgelopen. Reeds in december had de directie een zogenaamde startbrief willen vragen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit wilde men min of meer verborgen voor de publieke opinie voor elkaar zien te krijgen. Onder druk van de acties in Oss en Veghel is een en ander volop in de publiciteit gekomen en ondervinden de plannen toenemend kritiek.

Vooralsnog heeft het ministerie niet positief gereageerd op de plannen. Het ziekenhuis moet met een duidelijke visie komen waarom de ziekenhuizen zouden moeten verdwijnen en een nieuw ziekenhuis gewenst is. Verder is afgesproken dat het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, een adviesorgaan voor de minister, de bouwtechnische staat van de twee ziekenhuizen in kaart brengt. Het is zeer de vraag of dit College positief zal adviseren.

Het ziekenhuis in Veghel verkeert in goede staat en voor het opknappen van het Sint Anna ziekenhuis liggen kant en klare plannen. Dat is veel goedkoper dan nieuwbouw plegen. Bovendien heeft de GGZ pas nieuwbouw gepleegd. Ook zijn de ziekenhuisplannen volstrekt in strijd met provinciale bestemmingsplannen. Een en ander betekent dat dit jaar in ieder geval geen ministeriële beslissing meer is te verwachten.

Veghel op stoom
In Veghel loopt inmiddels op initiatief van de SP het actiecomité 'Joseph moet blijven' ook een handtekeningenactie. Dit in aanvulling op acties van de partij Slippens. Net als in Oss is de respons zeer positief. Donderdag 1 maart is men gestart op de markt. Volgens actiecoördinator José Louwers reageert 98% van de mensen positief en wordt het een zeer succesvolle actie. De eerste honderden handtekeningen zijn binnen.

18.700 Handtekeningen in Oss
In Oss is ondanks de carnaval de handtekeningenactie gewoon doorgegaan. De barometerstand is inmiddels 18.700 handtekeningen.

Dossier Ziekenhuis

U bent hier