h

Financieel debâcle dreigt met invoering van nieuw openbaar vervoerssysteem

1 maart 2001

Financieel debâcle dreigt met invoering van nieuw openbaar vervoerssysteem

In een brief aan het college vraagt de SP-fractie om binnen een maand een extra gecombineerde commissievergadering Stadsbeheer en Sociale Zaken bijeen te roepen over het nieuwe vervoerssysteem dat het college wil invoeren. Het college voert een chaotisch beleid waarbij de regie volkomen zoek lijkt. Op al onze vragen blijft men het antwoord schuldig. De SP-fractie is bijzonder veronrust over dit ongewisse avontuur waarbij de provincie de de risico's naar de gemeente schuift. Een gemeente die vervolgens de rekening presenteert aan de ouderen en gehandicapten.

Anneke de BresDe SP-fractie is bang voor een groot financieel debâcle omdat experimenten met het nieuwe vervoerssysteem in zuid-oost Brabant laten zien dat het systeem niet aantrekkelijk is voor gehandicapten. Taxibedrijf Combinet heeft binnen 8 maanden een verlies geleden van twee miljoen gulden.

In de onderhandelingen met de provincie is de provincie erin geslaagd om de risico's voor een groot gedeelte bij de gemeente te leggen terwijl de provincie verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. De bezuinigingen op het openbaar vervoer worden afgewenteld op de gemeente. Als het experiment een fiasco wordt is de gemeente de klos.

De SP vindt het ongehoord, dat de gehandicapten hun keuzevrijheid verliezen bij het kiezen van dat vervoer dat bij hen past. Hoe zou de gezonde burger het vinden als hij werd gedwongen alleen nog maar gebruik te mogen maken van het openbaar vervoer?

Het Persoonsgebonden budget (PGB) vindt steeds meer ingang in de zorg. De vervoerskostenvergoeding, die in Oss ruim 2200 gulden bedraagt, past bij deze ontwikkeling: de mensen zoveel mogelijk zelf de keuze laten. De mensen zijn zeer ingenomen met de vervoerskostenvergoeding en het ouderenvervoer van van Driel voorziet, ondanks de problemen met de service, in een grote behoefte.

Ook de ouderen zijn de dupe. Zoals het er nu naar uit ziet, gaat een rit in Oss 50 tot 100% meer kosten. (Een rit kost nu met reductie 2,75 tegen 4 tot 6 gulden in de nieuwe plannen). Een eventuele minimapas, waar het college aan denkt, is geen optie: het betekent het brandmerken van de mensen die het betreft en compenseert de achteruitgang onvoldoende.

De SP constateert dat er geen draagvlak is voor de collegeplannen:
· Gehandicapten willen niet gedwongen in een taxi. De ervaringen in zuid-oost Brabant tonen dit aan. Het recente onderzoek van het comite Eerlijk Delen in Oss laat dat ook zien: 95% wil de huidige vervoersvoorziening behouden.
· De ouderenorganisaties zijn mordicus tegen. Zij zien niets in dit nieuwe avontuur en willen betaalbare tarieven.
· Ronduit ontoelaatbaar vinden zij het dat het nieuwe openbaar van deur tot deur vervoer gefinancierd wordt met geld dat bestemd is voor ouderen en gehandicapten.
· De ritprijs van minimaal f4,- (voor iedere extra zone f2,- erbij) maakt het systeem te duur voor normaal gebruik.

Volgens de SP zijn er 2 mogelijkheden:
Ofwel de provincie stopt met de kaalslag en gaat werkelijk gigantisch investeren in het openbaar vervoer (volgens bijvoorbeeld het openbaar vervoermodel in Hasselt -België), Ofwel de provincie voert de alternatieve plannen van de BBA-chauffeurs uit waarbij het openbaar vervoer redelijk overeind blijft.

In beide gevallen kan het ouderen/gehandicaptenvervoer in Oss blijven bestaan en kan de vervoerskostenvergoeding voor de Osse gehandicapten worden gehandhaafd.

De SP roept het college en alle politieke partijen in Oss op zich niet voor het karretje van de provincie te laten spannen en niet te wachten met het berouw tot na de zonde: "Gooi geen oude schoenen weg voordat je goede nieuwe hebt. En zeker niet wanneer je kan zien aankomen dat na 1 jaar de zool van de nieuwe schoen al versleten is", aldus de SP-fractie.

Dossier WVG

U bent hier