h

Behoud kabel veel voordeliger dan verkoop

1 maart 2001

Behoud kabel veel voordeliger dan verkoop

De SP heeft doorgerekend wat het vanuit financieel perspectief betekent als de kabel wordt verkocht. De conclusie van het college is dat de kabel op korte termijn moet worden verkocht, omdat deze snel in waarde zal dalen. Hoewel dit mag worden betwijfeld, concludeert de SP op grond van de doorrekening die ambtelijk is getoetst dat behoud van de kabel in financiële zin een loterij zonder nieten is. Het is uit financieel oogpunt verstandiger de kabel niet te verkopen.

Bij behoud zijn de structurele opbrengsten van de kabel veel groter dan de beoogde structurele opbrengst bij verkoop tegen een prijs van 2000 gulden per abonnee. Dit is begrijpelijk omdat bij behoud voor het doorgeven van radio en tv de komende jaren nog nauwelijks investeringen door de gemeente hoeven te worden gedaan. Het net is uptodate. Bij verkoop moet Essent de investering van pakweg 48 miljoen in snel tempo terug zien te verdienen.

Bovendien zal er winst moeten worden gemaakt, hetgeen niet het geval is bij de kabel in eigen beheer. Je kan het daarom nu al voorspellen dat - gezien de ervaringen van Amsterdam met UPC - en de recente verhogingen van stroomprijzen door Essent boven het landelijk gemiddelde ( Zie Brabants Dagblad van 13 februari 2001) dat er een voortdurende opwaartse druk zal zijn op de tarieven. De toekomst zal leren of Essent niet snel het beoogde tarief bij verkoop van 21 gulden zal willen ophogen om de kosten terug te verdienen. De verkoop zal de Osse abonnee duur komen te staan.

Opbrengst kabel bij verkoop.
Volgens het raadsvoorstel van december 2000 is de netto opbrengst bij verkoop 48 miljoen gulden. Na aftrek van de boekwaarde (8 miljoen) en de desintegratiekosten (1,8 miljoen) resteert een opbrengst van 38,2 miljoen gulden. Deze 38,2 miljoen gulden leveren voor de Osse begroting bij een rendement van 5,5% een structurele opbrengst van f 2.101.000 per jaar.

Opbrengst kabel in eigen beheer
Wanneer bij de kabel in eigen beheer de tarieven op het landelijk gemiddelde worden gebracht van 21 gulden per maand en vervolgens jaarlijks geïndexeerd met 2% betekent dit het volgende resultaat in f per jaar.

Jaarlijks resultaat
2001: 2,17 miljoen
2002: 2,33 miljoen
2003: 2,65 miljoen
2004: 2,80 miljoen
2005: 2,93 miljoen
2006: 3,07 miljoen
2007: 3,21 miljoen
2008: 3,35 miljoen
2009: 3,51 miljoen
2010: 3,86 miljoen

Bij behoud levert vanaf 2001 de kabel structureel meer op dan bij verkoop. Het verschil loopt in de jaren snel op. Binnen vijf jaar is dit verschil al bijna 1 miljoen gulden structureel per jaar. In 2010 is de structurele opbrengst bij behoud bijna het dubbele ten opzichte van de opbrengst bij verkoop, 3,86 miljoen versus 2,10 miljoen.

Vanuit financieel perspectief is verkoop van de kabel derhalve niet verstandig.

Dossier Kabel

U bent hier