h

Jules iding gekozen tot afdelingsvoorzitter

7 november 2000

Jules iding gekozen tot afdelingsvoorzitter

Maandag 6 november werd de algemene ledenvergadering van de afdeling Oss gehouden. Tijdens de goedbezochte bijeenkomst werden een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter gekozen. Het nieuwe afdelingsbestuur bestaat uit 19 personen en Jules Iding nam de voorzittershamer over van Paul Peters.

Paul Peters draagt de voorzittershamer over aan Jules IdingDe nieuwe voorzitter stelde vast dat het aan de ene kant prima gaat met de afdeling. Er komen nog steeds nieuwe leden bij (het afgelopen jaar een netto groei van bijna 100 leden) en er zijn volop, ook nieuwe, activiteiten. Ook het voeren van oppositie in de raad blijkt de partij niet verleerd te zijn.

Daarnaast zag Iding ook nog nieuwe kansen Iding: ‘de komende tijd wil ik meer aandacht geven aan jongeren en allochtonen binnen onze afdeling omdat daar nog een wereld te winnen is’. Op die voorstellen werd vanuit de zaal direct positief gereageerd door enkele aanwezige jongeren en allochtonen die aangaven dat zij daar mee aan de slag wilden gaan.

Tijdens de vergadering werden Henk van Heck, Bijs Jansen en Nard Ceelen in het zonnetje gezet voor het feit dat zij 25 jaar actief zijn als vrijwilliger. Zij ontvingen hiervoor de zilveren tomaat.

De avond werd afgesloten met een toespraak van SP-secretaris Tiny Kox. Hij ging met name in op de noodzaak van de campagne die de SP onlangs gestart is tegen de uitverkoop van de beschaving.

Uitslag bestuursverkiezing:

Albert Arends Juul Beckers
Hans de Bres Anneke de Bres
Jeanne de Bruyn Marleen Claassen
Jan van der Doelen Wim van Dorst
Henk Foolen Henk van Gerven
Cees Groot Ans van Heumen
Jules Iding Thea Leerintveld
Mari-Anne Marijnissen Paul Peters
Henk van Schijndel Wim Timmermans
Loet Wolff

Beeld onthult

Tijdens de ledenvergadering werd ook een beeld onthuld van de Heesche kunstenares Teja van Meegen. Van Meegen heeft het beeld opgedragen aan de SP. Het beeld is binnenkort voor iedereen te bewonderen tijdens een expositie die van Meegen, samen met andere kunstenaars, houdt in de Peperstraat in Oss. Daarna zal het beeld in diverse SP-kantoren in het land tentoongesteld worden.

U bent hier