h

Help het Golfbad verzuipt

14 september 2000

Help het Golfbad verzuipt

Een van de eerst acties van het nieuwe college van B&W in Oss omvat een onzalig plan: Het golfbad verkopen. De SP startte onmiddellijk een briefkaartenactie. In gesprek met actieleider Henk van Schijndel.

De Start van de actie voor het Golfbad.Wat zijn de reacties van de Ossenaren?
De meeste mensen tekenen. Zelfs mensen die zelf bijna nooit zwemmen. Het golfbad in Oss is een prima voorziening en dat moet zo blijven. Ook het personeel voert mee actie. De handtekeningen-teller staat al boven de 2500.

Wat staat ons te wachten als het zwembad toch wordt verkocht?
Zo'n eigenaar wil verdienen dus hij wil zijn onkosten drukken. Dat betekent: minder deskundig personeel, bezuinigen op schoonmaak en onderhoud, geen nieuwe glijbanen en uitbreidingen en ....verhoging van de tarieven. En dat terwijl een kaartje nu al veel geld kost.

Henk van SchijndelHoe zit het met de zwembaden in de omgeving van Oss?
In Beek en Donk en in Helmond gingen de zwembaden over in particuliere handen. Er bleek geen winst mee te behalen en faillissement was het gevolg. Helmond, die toen het zwembad weer terug nam, moest 7 miljoen neertellen voor achterstallig onderhoud! In Rosmalen leidde gedeeltelijke privatisering tot tariefsverhogingen en allerlei gebreken.

Wat is je conclusie?
B&W moet haar plan om te verkopen intrekken. Anders kunnen de Ossenaren straks zwemmen in een tranendal

Dossier Golfbad

U bent hier