h

CDA-fractievoorzitter Ras moet biechten

20 september 2000

CDA-fractievoorzitter Ras moet biechten

Ras moet biechten, brief van de fractie van de Osse SP aan de fractievoorzitter van het CDA.

Jules IdingDe heer J. Ras, Fractievoorzitter van het CDA in de Osse gemeenteraad.

Oss, 20 september 2000

Geachte collega,

Via DTV (lokale omroep) vernam ik dat u zich gestoord heeft aan burgemeester Dijkstra, omdat hij niet heeft ingegrepen toen ik u in de raad van leugens betichtte.
Het is een woord dat ik niet snel zal gebruiken. In de betreffende raadsvergadering heb ik een bloemlezing van citaten uwerzijds gegeven uit raadsverslagen en mediaberichten. Ik heb moeten constateren dat uw beweringen over de financiële positie van de gemeente Oss niet op de waarheid berusten. Ik heb dat kunnen constateren op basis van de financiële stukken van de gemeente, die in de loop van de afgelopen 4 jaar ook aan uw fractie zijn gestuurd. Ik neem aan dat u de stukken ook bestudeerd heeft. Toch schetst u steeds, zonder overigens iets te bewijzen, het beeld dat Oss financieel niet gezond zou zijn. Vroeger heb ik onder de catechismusles geleerd dat liegen is: tegen beter weten in dingen beweren die niet waar zijn. U spreekt niet de waarheid en dat doet u tegen beter weten in.

Welaan, het ware beter bij meneer pasoor te biecht te gaan dan een hardwerkende burgemeester te schofferen.

Met vriendelijke groet,

Jules Iding

U bent hier