h

Succes ABC-Huurders

8 augustus 2000

Succes ABC-Huurders

Op aandringen van huurders en de SP heeft de het college besloten om huurders van ABC tegemoet te komen door hun huursubsidie voor te schieten. Aanleiding was het besluit van ABC om niet langer de huursubsidie maandelijks te verrekenen met de huur.

Voor betrokkenen betekende dat zij het geld zelf voor moesten schieten, in sommige gevallen ging dat over vele honderden guldens. De huurders trokken, gesteund door de SP, aan de bel. De gemeente werd verzocht om niet eens per drie maanden maar maandelijks de huursubsidie uit te betalen. Met resultaat, iedereen die een gemiddeld of hoog bedrag aan huursubsidie ontvangt kan het geld nu maandelijks krijgen.

Dossier Volkshuisvesting

U bent hier