h

Raadsleden naar natuurgebied de Maashorst

14 januari 2023

Raadsleden naar natuurgebied de Maashorst

Foto: SP

In aanloop naar de nieuwe gebiedsvisie 'natuurgebied de Maashorst' hebben de Osse SP raadsleden Adrie Geerts en Jan van Kreij op 14 januari deelgenomen aan een (natte) wandeling over de Maashorst.

Tijdens de uitgebreide wandeling, waaraan raadsleden en wethouders uit de gemeenten Bernheze, Oss en Maashorst en een vertegenwoordiger namens waterschap Aa en Maas deelnamen, vertelden de vanuit de gemeenten betrokken boswachters waar men in het beheer en de ontwikkeling van het natuurgebied mee te maken heeft.

Oss betaalt gewoon nog steeds mee aan het beheer van het natuurgebied. De gemeente Oss bezit immers naast Herperduin ook veel grond in het Maashorst gebied ten zuiden van de N324, de oude Rijksweg van Heesch naar Schaijk.
Waar Oss niet meer financieel aan deelneemt is het natuureducatiecentrum. Maar volgens Rien van de Wijdeven (wethouder Bernheze) heeft dit er niet toe geleid dat er minder scholen van Oss gebruik maken van dit centrum. Hopelijk blijft dit zo.

Na afloop eerst opdrogen in het informatiecentrum op Slabroek.

U bent hier