h

Oss gaat voor zelfbewoningsplicht

28 november 2021

Oss gaat voor zelfbewoningsplicht

Foto: Brandon Griggs / unsplash.com

De SP heeft het initiatief genomen voor de invoering van een zelfbewoningsplicht. Samen met andere partijen heeft de SP een motie daarvoor ingediend. Wethouder van Orsouw gaf aan al langer bezig te zijn met een regeling, maar tot nu toe is er nooit enige informatie daarover gedeeld met de gemeenteraad. Daarom was een motie meer dan nodig. De motie is door een meerderheid van de raad aangenomen. Alleen de VVD en BeterOss stemden tegen.

Het realiseren van nieuwgebouwde koopwoningen wordt veelal mogelijk gemaakt omdat de gemeente een minder dan maximaal rendement accepteert op uit te geven bouwkavels. Kopers van woningen in andere prijssegmenten in het woningbouwplan betalen indirect mee aan de realisatie van goedkope koopwoningen. Het aanbod van relatief goedkope koopwoningen is beperkt, terwijl de vraag daarnaar groot is. Beleggers zijn steeds meer geinteresseerd in nieuwe en bestaande koopwoningen om die vervolgens te voor veel geld te verhuren. Vanaf 1 januari 2022 is de Woningwet aangepast met de mogelijkheid voor gemeenten om een opkoopbescherming in te voeren voor goedkope – en middeldure koopwoningen. Daarmee kan de gemeente voldoende koopwoningen met lage woonlasten beschikbaar houden voor inwoners die zijn aangewezen op deze woningen. De gemeente kan met de zelfbewoningsplicht speculatie met koopwoningen tegen gaan.

 

U bent hier