h

Stopt Oss met inzet van IBN-medewerkers bij Bergoss parkeergarage?

12 oktober 2021

Stopt Oss met inzet van IBN-medewerkers bij Bergoss parkeergarage?

Foto: Jan Zoll

De SP krijgt diverse signalen dat de inzet van IBN-medewerkers bij het fysiek toezichthouden in de Bergoss parkeergarage wordt beëindigd vanwege het feit dat het beheer van de Bergoss parkeergarage gaat worden uitbesteed aan een derde partij.

Het werk dat de IBN-medewerkers doen in de Bergoss parkeergarage wordt door gebruikers van deze parkeergarage zeer gewaardeerd; de aanwezigheid van de IBN-medewerkers vergroot het veiligheidsgevoel bij de gebruikers.

Het beëindigen van de inzet van IBN-medewerkers bij het beheer van de Bergoss parkeergarage verhoudt zich slecht tot de inzet die de gemeente Oss zich getroost om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. De inzet van de gemeente Oss heeft eerder geleid tot een  PSO-certificering (Prestatieladder Socialer Ondernemer).
Bij IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) werken mensen die moeilijk een reguliere baan kunnen vinden, soms worden de medewerkers vanuit IBN gedetacheerd bij een bedrijf of bij een gemeente, zoals in het geval van de Bergoss parkeergarage; hier worden IBN-medewerkers ingehuurd door de gemeente Oss.

De SP stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W van de gemeente Oss over het stoppen van de inzet van IBN-medewerkers bij het toezicht houden in de Bergoss parkeergarage in Oss.

U bent hier