h

Kunnen inwoners van Boschpoort en de Krinkelhoek nog wel groenten eten uit hun tuin?

13 april 2021

Kunnen inwoners van Boschpoort en de Krinkelhoek nog wel groenten eten uit hun tuin?

Foto: Jan Raaimakers

De situatie op en rondom het terrein van de voormalige lakfabriek en ververij van Philips is bijzonder verontrustend. Op het voormalige Philipsterrein  ligt nu de wijk Boschpoort. Het grondwater daar blijkt nog steeds vervuild en loopt zelfs door tot in de Krinkelhoek.

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de SP de verontreiniging van het voormalige bedrijfsterrein van Philips in het centrum van Oss aan de kaak gesteld. Ondanks aanvankelijke ontkenningen door het bedrijf en de gemeente Oss bleek de grond onder het voormalige bedrijf ernstig vervuild met onder andere tolueen, xyleen, benzeen en dieselolie. Na verder onderzoek werd de conclusie getrokken dat de grond op het terrein tot zes meter diepte afgegraven moest worden en het grondwater moest worden opgepompt en gezuiverd. Tot 2003 zijn er metingen verricht om de verontreinigingen in het grondwater te volgen.

In publicaties in het Brabants Dagblad van 26 maart en 10 april 2021 wordt duidelijk dat het grondwater onder het voormalige bedrijfsterrein nog steeds ernstig is vervuild. Bewoners van de wijk maken zich grote zorgen over hun gezondheid. De SP heeft daarom vragen gesteld aan B en W om te onderzoeken hoe het zover is gekomen en hoe het met de veiligheid van de inwoners is gesteld.

 

U bent hier