h

Individuele studietoeslag voor mensen met een arbeidsbeperking

6 januari 2019

Individuele studietoeslag voor mensen met een arbeidsbeperking

Foto: SP

De SP vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee moet kunnen doen in de samenleving. 
Studenten met een functiebeperking kunnen naast hun studie veelal geen (volwaardige) bijbaan hebben. Hierdoor lopen zij inkomsten mis, bouwen daardoor een hogere studieschuld op en kunnen dus niet, of in ieder geval moeilijker een studie volgen.

Daardoor is het voor hen lastiger om een goede start te maken en vervolgens mee te kunnen doen in de samenleving. De individuele studietoeslag, onderdeel van de participatiewet, biedt uitkomst. De toeslag wordt aangevraagd bij en toegekend door de gemeente. 

Naar aanleiding van een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) slaat de LSVB nu alarm: de verschillen tussen gemeenten, in de uitvoering van de studietoeslag zijn enorm. 
In een aantal gemeenten is de financiële ondersteuning voor deze studenten ernstig onder de maat. Tot slot is het instrument studietoeslag onder veel ouders en studenten onbekend.

De SP maakt zich hier zorgen om en wil weten hoe dit in Oss geregeld is; hoeveel mensen in Oss komen in aanmerking voor de individuele studietoeslag, welk deel van deze mensen maakt daadwerkelijk gebruik van deze voorziening en wat doet  het college  om deze voorziening onder de aandacht van studenten en hun ouders of verzorgers te brengen.

SP raadslid Jan van Kreij  stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W van de gemeente Oss.  janvankreij@xs4all.nl 

U bent hier