h

Stort verontreinigde Belgische grond in Alphen gevaar voor milieu en drinkwater

28 augustus 2018

Stort verontreinigde Belgische grond in Alphen gevaar voor milieu en drinkwater

Foto: SP

De Osse afdeling van de SP protesteert tegen het plan om de zandwinplas bij Alphen/Dreumel verder uit te diepen en daarna vol te storten met verontreinigde grond uit België. Zandwinbedrijf Over de Maas BV heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de provincie Gelderland. Dit bedrijf wil komen de jaren nog 3,5 tot 4 miljoen ton zand uit de plas halen en de plas daarna opvullen met grond en baggerslib die van elders wordt aangevoerd. De provincie Gelderland vindt het een goed idee. De SP is het hier niet mee eens en heeft bezwaar ingediend bij de provincie.

Voor het opvullen van zandwinplassen blijkt grond gebruikt te worden die afkomstig is van van voormalige, vaak vervuilde bedrijventerreinen in België die ‘gesaneerd’ worden. De SP vindt dat we deze vervuilde grond niet naar Nederland moeten slepen om hier in zandwinplassen en grindgaten te dumpen. Deze regio moet niet het afvulputje van België worden. Dit is niet alleen een probleem voor de mensen in Alphen en Dreumel, maar ook voor de inwoners van Oss. Immers, een groot deel van het drinkwater van de Osse bevolking is afkomstig van het pompstation in Lith. Door de sterk aanzuigende werking van het pompstation Lith bestaat het gevaar dat chemisch verontreinigd grondwater onder de Maas door worden getrokken. De put bij Alphen is namelijk veel dieper dan de Maas.

In onze ondergrond zit een grillig patroon van goed doorlatende zand- en grindlagen die als ‘snelweg’ tussen Alphen en Lith kunnen dienen. Niemand weet hoe deze lagen precies lopen en juist daarom vindt de SP dat je geen risico moet nemen. Ook de toekomstige generaties hebben recht op schoon en onverdacht drinkwater. Dat belang is groter dan het belang van een zandwinbedrijf dat behalve inkomsten uit zand ook nog een slaatje wil slaan uit het storten van verontreinigde grond die België maar wat graag aan die domme ‘Ollanders’ wil verkopen.

De tekst van de zienswijze vindt u hier:

Zie ook:

U bent hier