h

SP wil onafhankelijk onderzoek naar rol wethouder Wagemakers in crematoriumdeal

20 maart 2018

SP wil onafhankelijk onderzoek naar rol wethouder Wagemakers in crematoriumdeal

In het Brabants Dagblad van 20 maart beschuldigen tegenstanders van de bouw van een crematorium aan de Docfalaan wethouder Wagemakers ervan tijdens het debat over het crematorium te hebben gelogen over het bestaan van een taxatierapport over de aankoop van een woning. Dit taxatierapport zou pas zijn opgesteld nadat de afspraak over de aankoopprijs al was gemaakt; een aankoopbedrag dat volgens het Brabants Dagblad meer dan het dubbele bedraagt van de WOZ waarde. Als dit waar is, is dit een politieke doodzonde.

Wagemakers heeft nu de burgemeester gevraagd om zijn rol in dit dossier onafhankelijk te beoordelen.

De SP-fractie lijkt dit een onverstandig idee. De burgemeester maakt onderdeel uit van het college en is betrokken bij de besluitvorming over de aankoop van het pand.

De SP-fractie stelt daarom voor dat een onafhankelijke partij buiten het college een volledig onderzoek doet naar de gang van zaken.

Integriteit is een groot goed, zeker voor een politicus. Hij of zij moet boven elke twijfel verheven zijn. Daarom is een volstrekt onafhankelijk onderzoek naar deze controversiële transactie dringend gewenst.

Zie ook:

U bent hier