h

De wethouder laat Den Bongerd gewoon in de steek

3 maart 2018

De wethouder laat Den Bongerd gewoon in de steek

Foto: SP

"De wethouder laat Den Bongerd gewoon in de steek", sprak SP raadslid. Ans Broersen. Docenten van Het Baken willen dat de wethouder de strijd voor behoud van Den Bongerd niet opgeeft. Veel kinderen van Het Baken gaan naar Den Bongerd. Bakendocent Frans van Wely zei tegen de wethouder: “er is een kentering in het denken over passend onderwijs. Laat een unieke school als Den Bongerd niet verloren gaan”. VDG, CDA en VVD hielden hun mond.
Lees hier wat SP raadslid Ans Broersen hierover in de raadscommissie zei:

Voorzitter,

De SP wil graag haar reactie geven op de ingezonden brief van het actiecomité Bongerd moet Blijven. Allereerst wil ik de heer van Welie bedanken voor zijn inbreng.
Met zijn verhaal onderstreept hij het belang van een kleinschalige school voor een groep leerlingen die extra ondersteuning kan gebruiken. Zijn school, Het Baken, is zo’n school. Veel leerlingen gaan na het verlaten van deze speciale basisschool,  naar Den Bongerd, eenzelfde soort kleinschalige school maar dan voor voortgezet onderwijs. Die overstap verloopt in veel gevallen uitstekend.

Een kleinschalige, overzichtelijke school waar de leerlingen alle leraren kennen, en de leraren alle leerlingen.
Dat zal nooit bereikt kunnen worden met koersklassen  in het reguliere onderwijs.

Onze raad heeft in april een motie aangenomen waarin de wethouder de opdracht heeft gekregen mogelijkheden te onderzoeken om Den Bongerd te behouden. Wij hebben tot op de dag van vandaag nog geen enkele optie gehoord.

En dan zijn er nog de huidige ontwikkelingen.
Keer op keer komen we de berichten tegenin de media over het passend onderwijs. En meestal zijn die niet positief. Docenten in het voortgezet onderwijs geven aan te weinig zorg te kunnen besteden aan leerlingen die dat nodig hebben. Daarnaast blijft er te weinig tijd over om de ‘gewone’ leerlingen goed te begeleiden. Door dat alles ervaren de docenten  een hoge werkdruk.
En in november 2017 waren er twee uitzendingen van Monitor. Het ging onder andere over een leerling die de overstap maakte naar het reguliere voortgezet onderwijs, maar zich daar totaal verloren voelde. Uiteindelijk belandde deze leerling op een kleinschalige privéschool. Daar hing uiteraard een kostenplaatje aan. En dat werd door het samenwerkingsverband betaald! Eigenlijk mag dat niet, maar dat leerlingen thuis zitten, wil niemand. Wat verder duidelijk werd was dat deze leerling geen uitzondering was, maar dat dat vaker voorkwam. Kwetsbare leerlingen die het niet redden op een reguliere school worden verwezen naar privéscholen.

Nu hebben we hier in Oss een kleinschalige school voor voortgezet onderwijs.  Laten we daar toch trots op zijn. Andere steden zouden er jaloers op zijn! En ja, dat kost natuurlijk iets extra’s. De klassen zijn kleiner en er wordt op Den Bongerd extra zorg verleend door een psycholoog en orthopedagoog. Maar als dat al meer dan 40 jaar mogelijk is, maak je ons niet wijs, dat dat nu niet meer zou kunnen. Bovendien is het geen geheim dat er bij de samenwerkingsverbanden miljoenen aan reserves op de planken liggen.

Voor ons is het gebouw niet belangrijk. We weten dat het gebouw verouderd is. Voor ons is het belangrijk dan Den Bongerd blijft bestaan. Ik breng u nogmaals onder de aandacht dat 3000 Ossenaren  hun handtekening hebben geplaatst voor behoud.

Wethouder van Geffen, de leus van dit college is Durven door te doen. Wij roepen u op om lef te tonen. Maak een plan om Den Bongerd te behouden en neem uw verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen in Oss goed onderwijs mogelijk te maken.
Graag uw reactie op deze oproep.

Ik eindig mijn verhaal met een treffend gezegde van een oud leerling van Den Bongerd:

“Vergeet die koersklassen in de reguliere grote scholen. Een guppie gooi je toch ook niet in de Noordzee!”

Zie ook:

U bent hier