h

SP zet vraagteken bij opening de Wereldbrug van Stichting Zahet

18 januari 2018

SP zet vraagteken bij opening de Wereldbrug van Stichting Zahet

Foto: SP

In januari is in Oss, de Wereldbrug van Stichting Zahet geopend. De organisatie biedt dagbesteding aan een multi culturele doelgroep. Dagbesteding plus noemt men deze hulp.  Bij verder onderzoek naar deze organisatie kwam de SP rapportage van de inspectie IGZ  over Zahet tegen:  (https://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Gasthuis+Schependomlaan+Nijmegen+mei+en+juni+2017&docid=12305).

Een korte samenvatting uit dat rapport:

  • Bij inspectie op 4 mei 2017 en 29  juni  2017 constateerde de inspectie, “dat het ontbreken van kennis en kunde op alle organisatieniveaus een probleem is.” 
  • Zij stelt verder “ het ontbreekt deze organisatie aan kunde en kennis op alle niveaus “.
  • De zorg die Zahet biedt voldoet niet aan een groot aantal normen voor goede zorg.
  • Zij stelt verder in haar rapport dat er voor december  2017 een verbeterplan moet zijn.
  • In de gemeente Nijmegen is deze organisatie buiten de aanbesteding gevallen omdat er onvoldoende kwaliteit gewaarborgd kan worden.

De SP stelt op grond van deze informatie de volgende vragen:

  1. Mag deze organisatie geïndiceerde dagbesteding in Oss aanbieden?
  2. Zo ja, waarom?
  3. Bent u op de hoogte van het inspectierapport?
  4. Als u toestemming hebt gegeven voor geïndiceerde zorg wilt u dan motiveren waarom u het inspectie rapport negeert?

Kunt u uitgebreid toelichting geven hoe deze organisatie in Oss kan starten met dagbehandeling?

Zie ook:

U bent hier