h

falende Infectiepreventie in verpleeghuis De Ruwaard

29 januari 2018

falende Infectiepreventie in verpleeghuis De Ruwaard

Foto: SP

Via de media heeft de SP vernomen dat er wederom in Oss een negatief inspectierapport is van een zorginstelling. Ditmaal over De Ruwaard, een verpleeg- en verzorgingshuis van BrabantZorg.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft daar geconstateerd dat de naleving van regels om infecties te voorkomen niet voldoende gewaarborgd is. Tevens is het Bestuur niet op de hoogte van het ontbreken van hygiëne contactpersonen in hun eigen organisatie.

De SP betreurt de gang van zaken. Raadslid Marie-Therese Janssen: “Het is een slechte zaak dat er onvoldoende waarborg is voor de gezondheid van deze kwetsbare cliënten. De zorg voor onze kwetsbare ouderen moet goed geregeld zijn.”

De SP heeft inmiddels vragen aan het college gesteld. 

Zie ook:

U bent hier