h

Voldoen de controles op veehouderijen?

17 september 2017

Voldoen de controles op veehouderijen?

De Provincie Noord-Brabant heeft steeksproefgewijs controles uitgevoerd bij veehouderijen in diverse gemeenten. Oss maakte geen onderdeel uit van deze controles. Bij de steekproeven bleek er nogal wat mis te zijn, de SP wil graag van het Osse college weten hoe het gesteld staat met controles die zij uitvoert.

Net zoals veel omwonenden maakt de SP zich zorgen om de gezondheidsrisico's rond veehouderijen. Landelijke wetgeving loopt altijd achter de feiten aan, streng toezicht op bestaande regels is dan ook logisch. Uit een rapport van de Provincie Noord-Brabant blijkt dat er nogal eens wat mis is bij veehouderijen of hoe de verschillende gemeenten controles uitvoeren.

Geconstateerde misstanden gaan over afwijkingen van verleende vergunningen, onjuiste opslag van mest, of apparatuur die niet werkt. Oss zat niet bij steekproeven door de Provincie, dat wil niet zeggen dat in Oss alles op rolletjes loopt. Als er hier dingen mis zijn, heeft dat gevolgen voor omwonenden en het milieu. Krijgt Oss het wel voor elkaar de benodigde controles uit te voeren? Zijn de dossiers op orde? Hoe vaak worden misstanden geconstateerd?

Over deze onderwerpen stelt de SP schriftelijke vragen (zie bijlage). 

U bent hier