h

wees duidelijk over V&D pand

3 juni 2017

wees duidelijk over V&D pand

Deze weken verspreidt de SP een folder waarin de zorgen worden uitgesproken over de ontwikkelingen in het centrum. Vooral de manier waarop het college van B&W in de persoon van wethouder Wagemakers de raad en de mensen in Oss op de hoogte houdt vinden wij niet in orde. In het Brabants Dagblad en op de lokale televisie DTV beklaagt de Wethouder zich over karaktermoord en vindt de folder een aanval op zijn persoon.

Er wordt in Oss al lang gesproken over de toekomst van het stadscentrum. Er zijn serieuze zorgen die door alle partijen, ook de SP gedeeld worden. Ook de SP begrijpt dat je daarbij onderhandelingen over vastgoed niet altijd in de openbaarheid kunt voeren. Het blijft echter wel zaak om iedereen, de inwoners van Oss en de gemeenteraad zoveel mogelijk mee te nemen in de ontwikkelingen. De fractievoorzitters (dus niet de hele gemeenteraad) worden af en toe vertrouwelijk bijgepraat over het verloop van onderhandelingen. Wat zich hier nu wreekt is de bestuursstijl van wethouder Wagemakers. Aan de ene kant wordt de indruk gewekt dat de onderhandelingen moeilijk zijn en nog niet geschikt voor openbaarheid, terwijl in dezelfde tijd de wethouder op een bijeenkomst van het TIBO in aanwezigheid van een journalist de gewraakte uitspraak doet: “We kijken naar de stad. Dat Van Deursen Group daar beter van wordt, is dan maar zo. We moeten wel juridisch laten kijken naar staatssteun”. 

Het was naar mijn mening mijn politieke plicht om de wethouder te vragen naar de achtergronden van zijn uitspraken. Op 21 april heb ik officiële vragen gesteld aan het college over de uitspraken van de wethouder. De antwoorden kwamen op 8 mei binnen. Op onze vragen wordt geen enkel inhoudelijk antwoord gegeven. Daarop hebben wij de mensen in Oss geïnformeerd over de gang van zaken en zijn we een enquête gestart onder de inwoners van Oss om hen hun mening te vragen.

In zijn verweer in het Brabants Dagblad en op DTV gaat wethouder Wagemakers de inhoud weer uit de weg. Hij is wethouder en verantwoordelijk bestuurder. Een vraag naar de achtergronden van zijn handelen te bestempelen als karaktermoord is een gotspe. Wees duidelijk en speel open kaart.

De discussie in de raad zal moeilijk worden. Voortdurend speelt de verhuizing van de bibliotheek een grote rol. Het gaat dan over de bibliotheek als aanjager van het centrum, een middel om meer mensen naar het centrum te lokken en daarmee de omzet van de winkeliers te verhogen. Het gaat uitdrukkelijk niet over de bibliotheek zelf. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is er kaalslag gepleegd in de Oss cultuursector. Ook de bibliotheek en het stadsarchief hebben daarbij serieuze klappen gehad. Als de plannenmakers werkelijk geïnteresseerd zouden zijn in het wel en wee van de cultuur is Oss in het algemeen en de bibliotheek met het stadsarchief in het bijzonder, dan zou een nieuwe cultuurvisie een eerste goede stap zijn voordat er veel gemeenschapsgeld wordt gestoken in een particulier pand.

U bent hier