h

Jan Cunen Park openbaar

2 juli 2016

Jan Cunen Park openbaar

Foto: SP

De verbouwing van museum Jan Cunen gaat van start. Daarbij wordt mogelijk eendeel van het Jan Cunen park gebruikt voor opslag van bouwmaterialen. Dat heeft gevolgen voor het gebruik van het park op de korte termijn.

In de media verneemt de SP dat museum Jan Cunen van het Jan Cunen park in de toekomst een beeldentuin wil gaan maken. Als dat plan doorgaat dan heeft dat gevolgen voor de huidige gebruikers van het park op de lange termijn. De SP vraagt zich dan ook het volgende af:

Aan het college van B en W

  • Is er naar aanleiding van de bouwactiviteiten overleg geweest met organisatoren van evenementen (zoals Muze Misse, Groene Engel en Kiosk) die de komende maanden in het park plaatsvinden? Of worden de organisatoren van evenementen voor een voldongen feit geplaatst dat er bouwactiviteiten gaan plaatsvinden?
  • Wat vindt het college van de plannen van museum Jan Cunen om van het Jan Cunen park een beeldentuin te maken?
  • Als het Jan Cunen park een beeldentuin wordt, is het park dan nog te gebruiken voor evenmenten zoals Muze Misse, Come Out and Play en BuitenBios?
  • blijft de kiosk dan bestaan?
  • is het park dan nog vrij toegankelijk voor de burgers van Oss?

Namens de SP fractie,

Jan van Kreij en Albert Arends

U bent hier