h

Wij willen geen stront aan de knikker

1 juni 2016

Wij willen geen stront aan de knikker

Foto: SP

SP: Mestfabriek? Nee!

Na een bijeenkomst met enkele bewoners van de Horzak en de SP én na bestudering van het dossier grootschalige mestfabriek zegt de SP nee tegen de mogelijke vestiging van een mestfabriek op het industrieterrein Elzenburg in Oss. We hebben daarvoor de volgende argumenten:

  • Het advies van de Provinciale Raad Gezondheid dat “Grote mestverwerkingsintallaties in een dichtbevolkt gebied zoveel gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, dat vanuit het voorzorgsprincipe hiervoor niet gekozen moet worden.”
  • De vestiging van de grootschalige mestfabriek is al eerder verworpen door de gemeenteraden van Boekel en Gemert-Bakel. Het draagvlak voor grootschalige mestverwerking blijkt zelfs in de gemeenten die in het hart van het mestproductiegebied liggen, te ontbreken. Ook in Helmond, Cuijk en Tilburg was de beoogde mestfabriek niet welkom.
  • De uitspraak van gedeputeerde Annemarie Spierings dat ze er steeds meer van overtuigd raakt dat de grootschalige mestverwerking niet thuishoort in Landhorst, mede vanwege grote maatschappelijke onrust. Woonwijken de Horzak en Schadewijk-Noord liggen kort bij de beoogde mestfabriek in Oss. De inwoners van Oss zijn nog nauwelijks op de hoogte van de impact van de beoogde mestfabriek. De bewoners van de Horzak zijn zich al aan het organiseren. Massaal verzet staat ook in Oss voor de deur. Kennelijk is dat nodig om de gedeputeerde en het gemeentebestuur van Oss op andere gedachten te brengen.
  • De intensieve veehouderijsector neemt met steun van provinciebestuur en het Osse gemeentebestuur haar toevlucht tot export van mest naar akkerbouwgebieden in Noord- Nederland en Duitsland. Omdat het transport in onverdunde toestand te duur is, moet de mest ingedikt worden in een mestfabriek, waarmee de bevolking wordt opgezadeld. Ook in Duitsland ontstaat er steeds meer verzet tegen de mestexport vanuit Nederland.
  • Een grootschalige mestfabriek staat het oplossen van de problemen in de intensieve veehouderij in de weg. De belangrijkste oorzaken zijn het groeiend aantal dieren en de import van veevoer, terwijl de mest hier achterblijft. De keuze voor mestfabrieken betekent nog meer dieren, nog meer megastallen, nog meer mest en nog meer gezondheidsrisico’s. De SP wil een grondgebonden veehouderij die is gebaseerd op de draagkracht van het milieu, een gesloten kringloop op regionale schaal van voedselproductie en mestverwerking en met meer oog voor de volkgezondheid.

De SP zal in de Gemeenteraad het college dringend verzoeken haar medewerking aan de vestiging van een mestfabriek op Elzenburg te staken.

Namens het comité “ Geen stront aan de knikker”

Meer info: Albert Arends Raadslid SP

U bent hier