h

Wethouders naaien hun eigen naad rond V&D locatie

24 februari 2016

Wethouders naaien hun eigen naad rond V&D locatie

Foto: SP

De wethouders waren er al uit met de pandeigenaar van de V&D-locatie, om er een flinke ruimte te huren voor de verplaatsing van de bibliotheek. Een gemeentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat verplaatsing van de bibliotheek een prima optie is voor versterking van het centrum. Het Brabants Dagblad bracht deze nieuwsfeiten, terwijl de gemeenteraad van niets weet.

Het college van BenW, onder aanvoering van VVD-wethouder Wagemakers en VDG-wethouder Den Brok, naaien niet gehinderd door enige consistente visie hun eigen naad. Paniekvoetbal waar weloverwogen bezinning meer op zijn plaats zou zijn.

In een open brief schrijft de SP dat de ontwikkeling van de detailhandel een complexe zaak is, en op de eerste plaats een zaak is van ondernemers en in het bijzonder van de pandeigenaren. Verplaatsing van de bibliotheek naar de V&D locatie is niet in het belang van de Osse cultuur en niet in het belang van de toekomst van Oss.
Het is bovendien kapitaalvernietiging. Het ene gat wordt met het andere gedicht. De SP zal het college van BenW ter verantwoording roepen.

Lees hier de hele brief:

Wethouders naaien hun eigen naad rond V&D locatie.

Op 21 januari jl. werd door het college nog toegezegd om over de V&D locatie eerst een haalbaarheidsonderzoek te doen met verschillende
scenario’s. Maar blijkbaar is deze toezegging een wassenneus en om de raad zoet te houden.

De wethouders waren er al uit met de pandeigenaar van de V&D-locatie om er een flinke ruimte te huren voor de verplaatsing van de bibliotheek. Een gemeentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat verplaatsing van de bibliotheek een prima optie is voor versterking
van het centrum. Het Brabants Dagblad bracht deze nieuwsfeiten, terwijl de gemeenteraad van niets weet.

Het college van BenW, onder aanvoering van VVD-wethouder Wagemakers en VDG-wethouder Den Brok,
naaien niet gehinderd door enige consistente visie hun eigen naad. Paniekvoetbal waar weloverwogen bezinning meer op zijn plaats zou  zijn.

Ja, er is een groot probleem ontstaan in het centrum van Oss met het faillissement van V&D. Waar er al jaren gestudeerd en onderhandeld is om het V&D pand eindelijk eens een fatsoenlijk aanzicht te geven, gooide de crisis roet in het eten nog voordat een oplossing nabij was. De toekomst van de detailhandel zal aanzienlijk veranderen. De beoogde uitbreiding van het winkelarsenaal die het geld moest opleveren voor het opknappen van het V&D-pand, is definitief van de baan. Het winkelbestand zal verder krimpen. Een grote herstructurering lijkt aanstaande. Wie weet hoe, die mag het zeggen. Het volstaat dan niet met het roepen van: een versmarkt, een bibilotheek, leuke kleine winkeltjes of een park. Of een Shoeby misschien?

De ontwikkeling van de detailhandel is een complexe zaak en op de eerste plaats een zaak van ondernemers en in het bijzonder van de pandeigenaren. Zij kennen en ervaren de problematiek als geen ander. De eigenaar van het V&D pand is zelf ook detaillist, eigenaar van het merk Shoeby. Hij heeft vele malen meer kennis van wat zich in de detailhandel wereld afspeelt dan het
gemeentebestuur van Oss. We zien nu dat de verantwoordelijke wethouders zich heel snel voor het karretje hebben laat spannen van deze ondernemer. Zij zijn graag bereid ongeveer een derde deel van
het pand te huren voor verplaatsing van de bibliotheek. Maar is dat in het belang van de Osse gemeenschap?

Museum, Jan Cunen, Lievekamp, Groene Engel en Bibliotheek hebben lang een bijzondere naam gehad in het Nederlandse cultuurlandschap, een grote prestatie geleverd gemeten naar de omvang van de gemeente. Door rigoureuze bezuinigingen is die positie in de waagschaal gezet. Nu het financieel weer beter gaat met de gemeente is het zaak om de kwaliteit weer op te krikken. Dat doe je niet door te investeren in stenen, maar door te investeren in de kwaliteit van de programmering. Dat is ook in het belang van de toekomst van een middelgrote gemeente die het steeds moeilijker krijgt om inwoners en met name de
jongeren aan zich te binden.

Nog maar kort geleden heeft Oss haar cultuurvisie geactualiseerd. Een van de doelstellingen is meer onderlinge samenwerking van de cultuurinstellingen; samen nieuwe verrassende wegen inslaan.
Samenwerking is eenvoudiger als je in hetzelfde huis woont. De kans op spontane ontmoetingen is dan veel groter, even kortsluiten over nieuwe plannen sneller ten uitvoer te brengen. Het samenvoegen van alle gemeentelijke afdelingen in een vernieuwd  gemeentehuis wordt in de Osse politiek alom geroemd. Voor culturele instellingen is dat niet wezenlijk anders. Het is een groot goed dat Bibliotheek, Lievekamp en Muzelinc onder een dak gehuisvest zijn. Daar liggen veel
meer kansen dan er tot nu toe benut zijn.

Verplaatsing van de bibliotheek naar de V&D locatie is niet in het belang van de Osse cultuur en niet in het belang van de toekomst van Oss. Het is bovendien kapitaalvernietiging. Het ene gat wordt met
het andere gedicht. De SP zal het college van BenW ter verantwoording roepen.

Jan Zoll

Fractievoorzitter SP

 

U bent hier