h

Zuinig op mantelzorgers.

19 december 2015

Zuinig op mantelzorgers.

Het verlenen van mantelzorg is vaak geen keuze, het overkomt je vanuit de zorg voor naasten. De afgelopen jaren heeft de SP regelmatig de zorgen over het beleid rondom mantelzorg uitgesproken.

Mantelzorg is het uitgesproken voorbeeld voor maatwerk in de zorg, iedereen kan en vult inmiddels zijn of haar taken in wat betreft mantelzorg. Dat verdient respect.

Mantelzorg is in deze veranderende maatschappij een groot goed geworden, maar het moet en mag geen afgedwongen zorg worden. Over het algemeen zorgen mantelzorgers slecht voor zichzelf, ze bewaken hun grenzen slecht.
De SP wil het in Oss voor onze mantelzorgers goed geregeld hebben. De SP heeft een motie ingediend, welke door de hele raad is overgenomen, met de volgende eisen:

  • De mantelzorger moet gezien worden als medehulpvrager, er moet naar hem/haar geluisterd worden.
  • Mantelzorgers moeten goed begeleid worden.
  • Het geld voor mantelzorgers moet ook voor mantelzorgers besteed worden en niet aan een lunch voor een paar mantelzorgers in een wijkcentrum zoals afgelopen jaar gebeurd is.
  • College moet onderzoeken wie mantelzorgers zijn en wat zij nodig hebben.

SP raadslid Marie Therese Janssen, die de motie indiende zal CDA wethouder Peters hieraan houden.

U bent hier