h

Oss houdt 6 ton zorggeld over

12 november 2015

Oss houdt 6 ton zorggeld over

De SP vindt dat geld voor de zorg naar de zorg moet. De gemeente Oss staat inmiddels in de top tien van Nederland met de meest ingediende bezwaren rondom de huishoudelijke zorg. En nu blijkt dat afgelopen jaar ruim 600.000 euro minder is uitgegeven aan de huishoudelijke zorg, terwijl dit budget wel stond begroot.

Dit terwijl op dit moment talloze cliënten bezwaar hebben gemaakt tegen hun herindicatie en in het gelijk zijn gesteld door de bezwarencommissie, maar nog steeds in onzekerheid zitten richting de toekomst. En de gemeente Oss al reeds zelfs een keer door de rechter is teruggefloten wegens een te laag uurtarief voor de huishoudelijke zorg van een PGB-houder.

Daarom heeft de SP bij de begrotingsbehandeling hierover de onderstaande motie ingediend.

Oss, 12 november 2015.

Motie geld voor zorg moet naar zorg.

De gemeenteraad van Oss, bijeen op donderdag 12 november 2015,

Constaterende dat:

- Oss een pilot huishoudelijke zorg heeft gedaan en deze pilot voor veel onrust heeft gezorgd in Oss;.

- De pilot inmiddels geëvalueerd is, maar het beleid niet fundamenteel is aangepast.

- De gemeente Oss inmiddels in de top tien van Nederland staat met de meest ingediende bezwaren rondom de huishoudelijke zorg.

- De grootste aanbieder van huishoudelijke zorg in de gemeente inmiddels failliet is met honderden ontslagen als gevolg.

- Het college van B&W de kwaliteit en continuïteit van de huishoudelijke zorg dient te garanderen.

- Er op dit moment talloze cliënten bezwaar hebben gemaakt tegen hun herindicatie en in het gelijk zijn gesteld door de bezwarencommissie, maar nog steeds in onzekerheid zitten richting de toekomst.

- De gemeente Oss al reeds zelfs een keer door de rechter is teruggefloten wegens een te laag uurtarief voor de huishoudelijke zorg van een PGB-houder.

- Er het afgelopen jaar in gemeenteraad- en commissievergaderingen, en zelfs in een extra interpellatiedebat, uitgebreid gesproken is over de problemen in de huishoudelijke zorg.

- De wethouder steeds opnieuw aangaf de situatie te betreuren, maar genoodzaakt was door de bezuinigingen vanuit Den Haag om te korten op het Osse  huishoudelijke zorg budget.

- Dat nu blijkt dat afgelopen jaar ruim 600.000 euro minder is uitgegeven aan de huishoudelijke zorg, terwijl dit budget wel stond begroot;.

Overwegende dat:

- Huishoudelijke zorg voor veel Ossenaren een belangrijke voorwaarde is om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

- Het onwenselijk is dat in de gemeente Oss cliënten in de knel komen, lang in onzekerheid zitten, in het gelijk gesteld worden door de bezwarencommissie en wellicht rechtszaken moeten aanspannen om hun nodige zorg te krijgen;

- Geld voor zorg niet besteed moet worden aan juridische procedures of overhead.

- Er ruimte is in de begroting, omdat er minder geld is uitgegeven dan begroot.

Besluit:

1. Dat geld voor zorg, naar zorg moet.

2. Dat de ruim 600.000 euro die de gemeente Oss dit jaar minder dan begroot uitgeeft aan de huishoudelijk zorg direct ingezet wordt waar dit geld voor bedoeld is, namelijk voor huishoudelijke zorg.

3. Dat in de toekomst geld voor zorg binnen de WMO ook hieraan besteed dient te worden.

U bent hier