h

Gemeente Oss kampioen Payroll

13 juni 2015

Gemeente Oss kampioen Payroll

In het Brabants Dagblad van woensdag 10 juni verscheen het bericht met als kop ‘Oss en Veghel kampioenen bij het inzetten van payrollers’. Het artikel stelt dat bij de gemeente Oss op dit moment ongeveer 50 mensen werkzaam zijn op payroll basis.   

Lilian Marijnissen, raadslid van de SP, heeft hierover kritische vragen gesteld aan de wethouder.

De vragen van de SP aan de verantwoordelijke wethouder:

1. Klopt de informatie in het krantenartikel van 10 juni 2015 dat bij de gemeente Oss ongeveer 50 personen op payroll basis werkzaam zijn? Hoeveel personen betreft het precies?

2. Was het college ervan op de hoogte dat medewerkers van het gemeentelijk apparaat op basis van deze constructie aan het werk zijn en is deze afweging bewust gemaakt?

3. Is het college het met de fractie van de SP eens dat de payroll constructie een ongewenste constructie is omdat medewerkers dan niet in dienst zijn bij de gemeente Oss, maar op de loonlijst staan van een payrollbedrijf en enkel om deze reden slechtere arbeidsvoorwaarden hebben dan hun collega’s die soms zelfs hetzelfde werk doen?

4. Hoe beoordeelt het college de recente oproep van minister Asscher aan gemeenten om, in navolging van de Rijksoverheid, helemaal te stoppen met de payroll constructie?

5. Is het college het met de fractie van de SP eens dat we als gemeente Oss op dit vlak een voorbeeldfunctie hebben te vervullen, daar waar het gaat om goed werkgeverschap?

D-tv heeft verslag gedaan van deze vragenronde:

http://www.d-tv.nl/index.php/nieuws/21174-sp-vragen-over-payrollers.html

U bent hier