h

Interview Nurettin Altundal

28 mei 2015

Interview Nurettin Altundal

Nurettin is SP-lid van de afdeling Oss. Hij is in maart gekozen als lid van de Provinciale Staten. Daarnaast zit hij ook in de gemeenteraad van Oss. Onlangs is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geïnstalleerd. De SP maakt weer deel uit van dit college met twee gedeputeerden. We stellen Nurettin een aantal vragen. 

Wat zijn de speerpunten waar de SP zich op gaat richten?

Het bestuursakkoord heeft als titel 'Beweging in Brabant' meegekregen voor de komende vier jaar. De belangrijkste speerpunten voor de komende tijd zijn:

  • Versterken van de Economie in Brabant.  Als SP vinden wij dit erg belangrijk. Het gaat hier om creëren van werkgelegenheid. Wij willen als provincie ons bemoeien met de Brabantse economie en deze stimuleren. Dus de economie niet alleen overlaten aan de marktwerking (wat de VVD wenst)  maar vanuit onze SP visie gaat de provincie zich bemoeien met: vestigingsklimaat, inzetten op groeisectoren,  duurzaamheid en veiligheid.
  • De landbouw verder verduurzamen.
  • Duurzame energie laten toenemen en verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
  •  Het organiseren  van slim en duurzaam vervoer.
  •  Het vergroten van de vitaliteit van onze natuur en landschappen.

    Kun je ons vertellen hoe het staat met de nieuwe fractie?

De nieuwe fractie bestaat veelal uit nieuwe statenleden. Mijn fractiegenoten zijn zeer enthousiast, zijn gemotiveerd en hebben er zin in het  statenwerk en onze SP doelen waar te maken.  Uiteraard zullen ze in het begin nog wat moeten wennen, maar daar zullen de ervaren statenleden hen bij helpen en ondersteunen.

Met welke portefeuille ben jij belast?

Na 4 jaar economische zaken heb ik voor deze periode als eerste voorkeur cultuur en samenleving en als tweede keus Economie.

Je zit ook in de gemeenteraad van Oss. Zijn je taken goed te combineren?

Ik vind zelf van wel. Ik vind zelfs dat de combinatie een voordeel heeft. Als statenlid heb je toch wat afstand van wat er in gemeenten gebeurt en statenwerk blijft enige abstractiegehalte hebben. Gemeenteraadslidmaatschap is concreter. De kennis en ervaring van beide werkzaamheden zie ik als een meerwaarde.

Dank voor dit interview en succes met de nieuwe klus!

U bent hier