h

Het moeten er duizenden zijn!

20 mei 2015

Het moeten er duizenden zijn!

~ Een eerbetoon aan fotograaf Paul Peters ~

Maandag 11 mei was er een bijzondere bijeenkomst in het partijgebouw van de SP aan de Linkensweg. Paul Peters, actief lid vanaf het eerste uur, werd in het zonnetje gezet. Naast het vele politieke werk wat Paul voor de SP verricht, is Paul ook de huisfotograaf van de SP. Kees Slager, auteur van het boek ‘het Geheim van Oss’, sprak hem toe.

‘Het moeten er duizenden zijn’, verzuchtte Kees Slager, toen hij overpeinsde hoeveel foto’s Paul in de loop der tijd moet hebben gemaakt. ‘Dankzij jou ligt de geschiedenis van de Osse SP verankerd in al die beelden. Dat is een belangrijke verdienste.’

Paul zelf had al een selectie gemaakt van foto’s voor een collage in het partijgebouw. Wat hij niet wist was dat een paar politieke vrienden die foto’s al hadden opgeplakt en aan de muur hadden bevestigd. Paul werd onder valse voorwendselen naar het partijgebouw gelokt om in bijzijn van zijn partijgenoten, zijn eigen expositie te onthullen.

Ruud Rogier, een bekende Osse fotograaf, nam ook het woord. “Paul, je hebt gezorgd voor een uniek tijdsdocument, eerlijk en zonder opsmuk. Bedankt daarvoor!”

De nieuwe fotowand laat prachtige beelden zien van de staking bij Bergoss, de bezetting van de poort bij Diosynth, de verkeersveilgheidsacties, de oprichting van Speeltuin Elckerlyc, het Vierde Beeld en vele, vele andere SP-activitieiten.

U bent hier