h

Vraagtekens bij sluiting metaalwerkplaats ROC in Oss

20 april 2015

Vraagtekens bij sluiting metaalwerkplaats ROC in Oss

Deze week ontvingen wij het bericht dat de Osse vestiging van ROC De Leijgraaf plannen heeft om de metaalwerkplaats af te stoten. Daarmee zouden de leerlingen die gekozen hebben voor metaaltechniek geen praktisch onderwijs meer kunnen krijgen binnen hun school. De nodige praktische ervaring zal volledig verkregen moeten worden tijdens stages binnen bedrijven.

Het opleiden van vakmensen in technische beroepen staat al lange tijd onder druk. Het is naar onze mening van groot maatschappelijk belang om de techniekopleidingen te promoten. Verwacht wordt dat het tekort aan goed opgeleide technici op MBO-niveau de komende jaren zal groeien. Er zijn in Oss en omgeving vele metaalbedrijven. Deze bedrijven zijn van groot belang voor de lokale economie. Een mogelijk afstoten van de metaalwerkplaats op het ROC zal de aantrekkelijkheid van de opleiding niet ten goede komen.

Gezien het beperkte aantal leerlingen met interesse in de technische beroepen begrijpen wij dat de leiding van het ROC maatregelen wil nemen om de technische opleidingen zo lang mogelijk in stand te houden. Toch maken wij ons zorgen over de nieuwste ontwikkelingen voor zowel de leerlingen als de bedrijven in Oss en omgeving. Daarom stelt de SP fractie de bijgevoegde vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Oss (zie bijgaande PDF).

U bent hier