h

Station Berghem?

5 december 2014

Station Berghem?

Berghem is de laatste jaren sterk gegroeid.  Binnenkort kan de 10.000e inwoner worden verwelkomd. Het woongebied van Berghem ligt mooi gespreid aan weerszijden van de spoorlijn Oss-Nijmegen. Bijna alle Berghemnaren zouden met de fiets binnen 5 minuten bij een denkbeeldig station kunnen zijn. Of te voet binnen een kwartier.

Wat de SP betreft heeft dat denkbeeldige zijn langste tijd gehad. De partij wil dat de gemeente Oss werk gaat maken van de komst van een station. Daar zijn goede redenen voor. Behalve de 10.000 inwoners en de gunstige ligging is dat ook het feit dat de NS van plan is de lijn Arnhem-Tilburg weer op te krikken tot een snelle doorgaande verbinding zonder overstappen. Dat betekent dat voor de Berghemse jeugd twee universiteitssteden en twee steden met veel HBO en MBO heel makkelijk zijn te bereiken. Maar Arnhem, Nijmegen, Den Bosch en Tilburg bieden ook veel werkgelegenheid.

De SP wil graag dat de gemeente nadenkt over een geschikte plek voor het nieuwe station. En dat de gemeente gaat lobbyen bij NS, bij de provincies Noord-Brabant en Gelderland en bij de steden Den Bosch en Nijmegen. Want wie zich niet laat horen wordt niet gehoord. Bijgevoegde vragen zijn vandaag naar de gemeente gestuurd. Wat de SP betreft hoeven de huidige wethouders ze niet meer te beantwoorden. Het is een leuke uitdaging voor de club die na 1 januari van start gaat.

Vragen aan het college:

Binnenkort wonen er 10.000 mensen in Berghem. In onze ogen een mooi moment om te pleiten voor een treinstation in Berghem. Temeer omdat kansen ontstaan doordat NS de dienstregeling in 2017 flink gaat aanpassen, met name ook op de lijn Arnhem – Tilburg. Andere redenen waarom de tijd rijp is om te pleiten voor een extra treinstation zijn het feit dat een krappere dienstregeling mogelijk is door de nieuwe fly over bij Den Bosch en doordat NS steeds meer overschakelt op Sprinters, treinen die snel optrekken en afremmen waardoor het oponthoud door een extra halte beperkt is.

Vanwege het grote belang van goed openbaar vervoer hebben wij de volgende vragen:

1. Bent u met ons van mening dat een treinstation in Berghem een goed hulpmiddel is om te zorgen dat jongeren die in Berghem wonen en in Den Bosch, Nijmegen of Tilburg studeren of werken in Berghem kunnen blijven wonen?

2. Bent u bereid om contact op te nemen met NS met het voorstel om een halte in Berghem mee te nemen bij het opzetten van de nieuwe dienstregeling 2017?

3. Bent u bereid om te starten met het opbouwen van een goede onderbouwing en het verwerven van steun bij de provincies Gelderland en Noord-Brabant en de steden Nijmegen en Den Bosch?

4. Momenteel wordt het bestemmingsplan Berghem-Dorp 2015 voorbereid. Bent u bereid middels een wijzigingsbevoegdheid ruimte te creëren in dit nieuwe bestemmingsplan voor een eventueel nieuw station?

Wat ons betreft mogen deze vragen ook door een nieuw college worden beantwoord. Maar wij stellen het op prijs wanneer de vragen reeds nu worden uitgezet, met name om te voorkomen dat het straks voor opname van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan  Berghem-Dorp 2015 te laat is.

Met vriendelijke groet,

SP-fractie ,

Adrie Geerts

U bent hier