h

SP vrijwilligers bedankt!

19 november 2014

SP vrijwilligers bedankt!

Inmiddels is het SP-pand aan de Linkensweg al aardig leeg. De afgelopen weken is er hard gewerkt in Oss en al haar kernen om het sociale alternatief van de SP onder de aandacht te brengen.

In totaal zijn er 30.000 verkiezingskranten 35.000 SP-sponzen, 30.000 flyers en 20.000 magneetkaarten rondgebracht. Dankzij de tomeloze inzet van de SP-vrijwilligers is dit mogelijk gemaakt. Wij danken hen allen! In het bijzonder willen wij Bernard Delpeut (links op de foto) bedanken voor zijn inzet en coordinatie met betrekking tot het uitzetten van al dit SP-campagnemateriaal. Bernard was de logistieke spil van onze afdeling gedurende deze campagne. Bedankt daarvoor!
Bernard Delpeut (links op de foto).jpg

U bent hier