h

SP biedt staatssecretaris zwartboek thuiszorg aan.

29 oktober 2014

SP biedt staatssecretaris zwartboek thuiszorg aan.

9-10-2014 Vanmiddag was staatssecretaris van Rijn op werkbezoek in verzorgingshuis De Ministershof in Oss. De PvdA overhandigde hem tijdens dit werkbezoek een zorgplan. Eerder nam Diederik Samsom in Oss een banenplan in ontvangst.

De Osse SP afdeling heeft samen met thuiszorgmedewerker Ellen de staatsecretaris een zwartboek over de Osse thuiszorg overhandigd.
De SP is ook verbaasd over het feit dat de PvdA achter de plannen van Van Rijn staat. Er worden immers nog steeds mensen in de zorg ontslagen: alleen bij Pantein al staan er 300 banen op de tocht. Tegelijkertijd wordt er nog steeds fors bezuinigd op de hulp bij het huishouden. Wat te denken van iemand met een dwarslaesie die afhankelijk is van totale verzorging? Deze zorgbehoevende is gekort met 4 uur (van 9 naar 5 uur).

Dit hebben we ook uitgelegd aan de staatssecretaris, tevens hebben we hem uitgenodigd
om vanavond naar Nuland te komen waar honderden thuiszorgmedewerkers bijeen zijn.
Bij hen is de nood heel hoog; salaris inleveren, kans op ontslag en in minder tijd al het werk doen.

De staatssecretaris wil het zwartboek lezen maar vraagt aan de SP om mee te denken hoe dat dan moet. Gelukkig hebben wij niet anders gedaan en hebben hebben wij alternatieven. Want wie ergens tegen is, is ook altijd ergens voor!

U bent hier