h

Thuiszorg teruggebracht van 7 naar 1 ½ uur.

13 oktober 2014

Thuiszorg teruggebracht van 7 naar 1 ½ uur.

 Thuiszorg teruggebracht van 7 naar 1 ½ uur.

Afgelopen raadscommissie waren er verschillende insprekers die zich zorgen maakten over de bezuinigingen op de thuiszorg en jeugdzorg.

Een van hen was Annie die al 16 jaar bij Pantein werkt. Zij vertelde dat, ondanks dat wethouder Peters (CDA) beweert dat er niet bezuinigd wordt, een mevrouw gekort werd op haar hulp van 7 naar 1 ½ uur.

Afgelopen week was ik werkzaam bij een hoog bejaarde mevrouw van 93 jaar. Mevr. heeft 38 jaar voor haar zieke man gezorgd. Ze heeft 4 maanden in een kliniek verbleven na een burnout. Ze is tevens slecht mobiel, en haar krachten zijn sterk afgenomen. Mevrouw had 7 uur  zorg per week, vanaf 1 nov gaat zij terug naar 1,5 uur per week. Mevr. is hier zo van onderste boven dat ze haar zoon bezwaar heeft laten maken.

lk heb ook bezwaar gemaakt bij uw medewerkster dat dit toch wel erg aangrijpend is. Ik wil U vertellen dat stofzuigen, dweilen, sanitair, keuken,
vouwen en strijken, de wasmachinewas en was ophangen niet gaat in anderhalf uur, de wasmachine wast al twee uur. Mevr kan dit niet zelf ophangen en haar kinderen wonen nlet in de buurt. Op buren kan ze af en toe een beroep doen, dus ik moet wel een duizendpoot zijn om dit allemaal voor elkaar te krijgen. 

Mevr. is vaak alleen, even een praatje met elkaar of koffie drinken, het sociale aspect in mijn werk gaat verloren door deze bezuinigingen, wat voor mij het werk zo bijzonder maakte. De glimlach op het gezicht van de ouderen omdat je even een luisterend oor voor ze hebt. Dat kan niet meer in deze anderhalf uur.

lk heb gekozen voor een andere richting, het gaat zo niet meer voor mij, ik voel heel veel werkdruk en kan mijn werk niet meer naar behoren uitvoeren.

lk hoop dat U nog eens wil nadenken of we voor onze oudere inwoners niet tot een betere oplossing kunnen komen. Als de bezuinigingen zo worden doorgevoerd, vrees ik voor vervuiling en ongelukken.

Hartelijk dank dat ik miin verhaal aan U mocht vertellen.

U bent hier