h

Verontwaardiging in Oss over nieuwe Participatiewet

9 september 2014

Verontwaardiging in Oss over nieuwe Participatiewet

Maandag 8 september was er een openbare avond in de voormalige Pauluskerk over de Participatiewet. Sprekers waren Patricia Jorissen van de FNV en Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid. De avond werd goed bezocht door ruim 150 mensen. Met veel mooie woorden is deze wet door de VVD en de PvdA door de Tweede en de Eerste Kamer geloodst. Maar nu al blijken in de praktijk de nare gevolgen.

Sadet Karabulut: `Deze wet gaat de armoede vergroten. Er is maar liefst 5 miljard bezuinigd op de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij, zieken, gehandicapten en oudere werklozen.

In plaats van dat de regering echte banen te creëert om de werkloosheid te bestrijden en juist de kwetsbare mensen in deze moeilijke tijd een extra steuntje in de rug biedt, laat ze deze mensen keihard vallen.`
De gemeenten krijgen straks meer te zeggen. Daarom moet Oss op 19 november zorgen voor een sterke SP in de raad.

Karabulut: `Natuurlijk moeten ook SP wethouders zich aan de wet houden. Maar de gemeenten krijgen straks wel enige ruimte om zelf beleid te maken. De SP zal die ruimte volledig benutten om de solidariteit hoog te houden. SP-raadsleden en wethouders zullen schouder aan schouder naast de mensen gaan staan die buiten hun schuld moeite hebben een baan te vinden.

De SP en FNV willen de strijd niet opgeven. In Den Haag moet duidelijk worden welke desastreuze gevolgen de Participatiewet heeft. Veel bezoekers lieten weten weten mee te willen doen met die strijd. Om te beginnen met een goede verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen!

De avond werd goed bezocht door ruim 150 mensen.

U bent hier