h

Jan Zoll gekozen tot lijsttrekker.

5 september 2014

Jan Zoll gekozen tot lijsttrekker.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de SP afdeling Oss is de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november 2014. De SP gaat voor een groei naar minstens elf zetels, zodat een stevige onderhandelingspositie wordt verworven voor deelname in het nieuwe gemeentebestuur.

De kop van de lijst wordt gekenmerkt door een mix van ervaren en aankomende jonge enthousiaste raadsleden. Lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter Jan Zoll (58). Jan is sinds 2003 lid van de gemeenteraad en in het dagelijks leven onderzoeker bij het RadboudUMC in Nijmegen. Hij wil zich sterk maken voor een sterke stad en leefbare dorpen. 'Daarom blijven investeringen nodig voor meer werkgelegenheid, maar ook in de leefbaarheid van wijken en dorpen. De afbraak van de zorg, cultuur en van voorzieningen zoals buurthuizen moet en kan gestopt worden. Dat vraagt om grote veranderingen in de Osse politiek. Het is van het grootste belang dat zoveel mogelijk Ossenaren op 19 november gaan stemmen om het beleid van het huidige college een halt toe te roepen.'

Op de tweede plaats staat Lilian Marijnissen (29). Lilian is op dit moment lid van de gemeenteraad en vakbondsbestuurder bij Abvakabo FNV. Zowel binnen als buiten de raad maakt zij zich sterk voor de positie van medewerkers in de (thuis)zorg en van ouderen en mensen met een beperking die van de zorg afhankelijk zijn. 'Het huidige college loopt enthousiast voorop met de bezuinigingen op de thuiszorg. Cliënten krijgen minder zorg en thuiszorgmedewerkers worden ontslagen of gedwongen om salaris in te leveren. Dat is diep triest. Goede thuiszorg kan er juist voor zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen en zelfstandig kunnen functioneren.'

Plaats drie wordt bezet door Mahmut Erciyas (39). Ook Mahmut is momenteel gemeenteraadslid en werkt als leidinggevende bij de gemeente Tilburg. 'Het is belangrijk dat het afbraakbeleid van het huidige college wordt gestopt. Dat kan met een sterke SP in de raad. Afgelopen jaren zijn miljoenen bezuinigd op het sociale beleid en op cultuur. Meer solidariteit en minder "ieder voor zich", dat is waar wij voor staan.'

Op de plaatsen vier tot en met elf staan: Jeanny Smeets, Albert Arends, Marie-Therese Janssen, Bas van der Voort, Martijn Tonies, Nurettin Altundal, Adrie Geerts en Ans Broersen. De totale lijst telt 50 kandidaten. Kijk voor de volledige samenstelling van de SP kandidatenlijst is onderaan dit bericht te downloaden.

Een drietal SP raadsleden komt niet terug in de gemeenteraad, ze hebben er voor gekozen om plaats te maken voor jong talent.

Jan van der Doelen is het langst zittende raadslid in Oss. Hij heeft de Ossenaren altijd met hart en ziel ondersteund. Als bestuurslid, raadslid en actievoerder is hij een bekende SPer in Oss. Jan stond in de jaren zeventig mede aan de basis van de Bond van Huurders en Woningzoekenden en vakbond Arbeidersmacht. De afgelopen jaren heeft hij onder andere hard gestreden tegen alle bezuinigingen waarmee de sportclubs in Oss worden opgezadeld.

Mari-Anne Marijnissen is al 20 jaar  lid van de gemeenteraad van Oss. Zij is initiatiefneemster van speeltuin Elckerlyc . In de raad heeft Mari-Anne zich altijd sterk gemaakt voor de cultuur in Oss en ze heeft voor Oss veel tot stand kunnen brengen. Als wethouder cultuur heeft zij in 1999 de basis gelegd voor de oprichting van de Groene Engel en het Fantastival en OKVO uitgebreid. Ook het oudste huis van Oss, in de Peperstraat waar nu het Stadsarchief huisvest, is dankzij Mari-Anne niet gesloopt. Wethouder Marijnissen heeft in 1998 ook het initiatief genomen voor de Jongerenraad in Oss.

De culturele voorzieningen in Oss blijken echter kwetsbaar. Het liberale deel van de Osse gemeenteraad heeft de cultuur buitensporig hard getroffen. De afgelopen jaren heeft Mari-Anne binnen en buiten de raad veel strijd geleverd tegen sluiting van het Jan Cunen Museum en de sloop van de cultuur in Oss.

Paul Peters zit al lang in de raad en heeft daar het werk van de SP over het voetlicht gebracht. Hij heeft de laatste jaren als fractievoorzitter de hele fractie geleid en de grote debatten moeten voeren. Hij is volop actief in de SP afdeling Oss. Hier is hij ook jarenlang voorzitter geweest. Paul is een bijzondere persoonlijkheid die altijd voor iedereen klaar staat en de hele ploeg op sleeptouw neemt. Het is een organisatorische duizendpoot die een indrukwekkend aantal activiteiten in Oss op zijn lijstje heeft staan zoals de jaarlijkse Tribuneloop, het Vierde Beeld, politiek café Zout en de Mandel festivals die ongeveer 25 jaar geleden zijn gehouden en waarvan vorig bij het overlijden van Nelson Mandela een laatste editie is gehouden.

De vertrekkende SP raadsleden werden door de leden in de bloemen gezet.

U bent hier