h

3100 keer NEE tegen bezuinigingen op de Thuiszorg

5 september 2014

3100 keer NEE tegen bezuinigingen op de Thuiszorg

Op donderdag 4 september vond er een manifestatie plaats op een veld tegenover het Anton Jurgens Huis, waar Pantein een kantoor heeft. Maar liefst 3100 handtekeningen kreeg de directeur van Pantein, August Mertens, overhandigd. Die handtekeningen waren opgehaald in Oss en omgeving door medewerkers van de Thuiszorg en door leden van de SP. 

Veel thuiszorgmedewerkers, cliënten en leden van de Abvakabo, SP, Groen Links en Beter Oss waren bij de manifestatie aanwezig. Lilian Marijnissen, SP-raadslid en bestuurder van de Abvakabo, hield directeur Mertens voor dat er vanuit Den Haag weer extra geld was gekomen. Voor Oss komt dat neer op 400.000 euro voor 2015 en nog eens 400.000 euro  voor 2016. Zij vroeg Mertens of hij bereid was de desastreuze maatregelen van ontslag en salarisvermindering voor Panteinmedewerkers voor even in  de ijskast te zetten. Daartoe was hij helaas niet bereid.

Wel toonde hij zich bereid een gesprek aan te gaan met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Oss. Marijnissen beloofde dit op zo kort mogelijke termijn te organiseren.

De handtekeningen waren opgehaald om te protesteren tegen het sociaal plan. Karim Scalli, bestuurder van de Abvakabo, sprak er schande van dat Abvakabo, notobene de grootste vakbond, bewust buiten de deur is gehouden bij de besprekingen.

De aanwezige cliënten kregen de gelegenheid hun woordje te doen. Ze maakten duidelijk hoeveel de Thuiszorg voor hen betekent. De Thuiszorg maakt het mogelijk dat mensen die door ziekte of ouderdom hun huishouden niet meer geheel zelf kunnen doen, toch thuis kunnen blijven wonen. Zonder Thuiszorg zullen mensen eerder in duurdere instellingen opgenomen moeten worden. Afbraak van de Thuiszorg is dus geen bezuiniging maar het maakt de zorg juist duurder!

Foto's zijn gemaakt door Rob Nelisse

U bent hier