h

Thuiszorgorganisatie Pantein ontslaat medewerkers

9 juli 2014

Thuiszorgorganisatie Pantein ontslaat medewerkers

Onlangs kondigde thuiszorgorganisatie Pantein aan  15 tot 20% van haar personeel te gaan ontslaan, dit zou neer kunnen komen op 360 ontslagen in de regio. Een drama voor de medewerkers die hun baan verliezen en een drama voor de cliënten die hun zorg verliezen. Over beiden heeft  SP raadslid Lilian Marijnissen de CDA wethouder Peters aan de tand gevoeld.

Pantein houdt momenteel bijeenkomsten voor haar thuiszorgmedewerkers. Hier worden medewerkers voor de onmogelijke keuze gesteld of 20% van hun loon inleveren of ontslag. Binnen 3 weken moeten de medewerkers beslissen,ze worden flink onder druk gezet. Concreet betekent dit dat de medewerkers die nu 12,50 euro bruto per uur verdienen, nu 10,00 bruto per uur gaan verdienen, terwijl zij hetzelfde werk moeten blijven doen, bij dezelfde cliënten komen en voor dezelfde organisatie werken.

Ik heb daarom de volgende vragen voor de wethouder:

  •   Is de wethouder op de hoogte van de concrete gevolgen en aantallen voor Oss en Osse thuiszorgmedewerkers als gevolg van het gisteren aangekondigde massa ontslag door Pantein?
  • Is de wethouder reeds in overleg met Pantein om dit drama te voorkomen?
  • Is de wethouder het met ons eens dat de bezuinigingen niet zo eenzijdig op de medewerkers afgewenteld mogen worden?
  •  

Het antwoord van de wethouder was dat hij het allemaal erg vreselijk vond maar hier weinig aan kon doen!!!!

Waar hebben we dan een wethouder voor, vraag je je af.
Hij zou zich toch hard moeten maken voor de thuiszorgmedewerksters en bij Pantein aan de bel moeten trekken in het belang van de cliënten,de thuiszorgmedewerkers en om de  werkeloosheid onder ossenaren te bestrijden.

U bent hier