h

Gaat de volgende parlementaire enquete over de zorg?

10 juli 2014

Gaat de volgende parlementaire enquete over de zorg?

Deze week kondigde thuiszorgorganisaties Pantein en Thebe massa-ontslagen aan. Bij Pantein zouden 360 medewerkers hun baan verliezen en bij Thebe 550. De medewerkers kunnen er ook voor "kiezen"
om maar liefst één-vijfde van hun loon in te leveren. Tegen de medewerkers wordt gezegd dat ze alleen nog maar hoeven te werken als poetshulp, in plaats van als thuiszorgmedewerker.

Medewerkers hoeven niet meer op te letten (‘signaleren’) hoe het met de ouderen gaat. Natuurlijk kan dat helemaal niet. Thuiszorgmedewerkers komen namelijk bij kwetsbare mensen thuis, mensen met een indicatie voor zorg. Daarom is het feit dat de thuiszorg zo wordt uitgekleed niet aleen een drama voor de medewerkers die hun baan verliezen of loon moeten inleveren, maar ook voor de ouderen die hun zorg gaan verliezen.

Het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daarom sluiten veel verzorgingshuizen hun deuren. Maar tegelijkertijd wordt er ook enorm gesneden in de  thuiszorg, terwijl er vanwege de sluiting van de verzorgingshuizen juist éxtra geïnvesteerd zou moeten worden in de zorg bij de mensen thuis.

Afgelopen week liet het Sociaal en Cultureel Planbureau weten dat uit zijn onderzoek bleek dat maar liefst 77% van de Nederlanders wil dat er méér wordt geïnvesteerd in de zorg in plaats van minder. Maar toch lezen we op dit moment vrijwel elke dag in de krant over massaontslagen in de zorg. 

Op dit moment zijn 700.000 mensen in Nederland werkloos. Als de bezuinigingen op de zorg in deze omvang doorgaan dan komen hier om en nabij100.000 ontslagen bij. Dit terwijl het werk in de zorg niet verdwijnt! We worden juist ouder en er komen meer ouderen. Als er minder huizen worden gebouwd,  verdwijnt er werkgelegenheid in de bouw. Als we minder brieven sturen, verdwijnt er werkgelegenheid bij de
post. Als een fabriek elders goedkoper kan produceren, verdwijnt er werkgelegenheid in de fabrieken. .

 
Echter, de werkgelegenheid in de zorg verdwijnt helemaal niet!
 
Zorg voor ouderen is hard nodig. En zeker de zorg thuis, als ouderen langer thuis blijven wonen. De  werkgelegenheid in de zorg verdwijnt nu echter in een enorm tempo, omdat het kabinet dit belangrijke werk om zeep helpt met grove bezuinigingen. 

Op dit moment bepalen veel gemeenten hoe zij de zorg vanaf 1 januari volgend jaar gaan inrichten.
Sommige gemeenten schaffen de thuiszorg voor een groot deel af, andere gemeenten snijden fors in de uren zorg voor ouderen of medewerkers wordt gevraagd loon in te leveren. Maar steeds komt de rekening bij de ouderen die zorg nodig hebben en demedewerkers die toch al een heel klein salaris hebben, te liggen.

Komende maandag en dinsdag praat de Eerste Kamer over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De wet waarin geregeld wordt dat gemeenten voor nog meer taken in de zorg verantwoordlijk worden, terwijl
gemeenten hier fors minder geld voor krijgen. Tegelijkertijd komt het recht op zorg – ook als je die echt nodig hebt – te vervallen. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt dat gemeenten de thuiszorg helemaal
afschaffen en vervangen door de diensten van een schoonmaakbedrijf.

 
Dit leidt tot chaos bij de gemeenten: massaontslagen in de zorg en ouderen, zieken en gehandicapten die geen zorg meer krijgen. De Eerste Kamer kan hier komende week een stokje voor steken. Hopelijk maken de dramatische ontwikkelingen in de afgelopen week in Brabant de Eerste Kamer duidelijk dat deze wet niet door moet gaan.

Laten we hopen dat een volgende parlementaire enquete voorkomen kan worden.

Lilian Marijnissen

U bent hier