h

College wil cultuurbezuiniging doorduwen.

10 juli 2014

College wil cultuurbezuiniging doorduwen.

De SP is tegen de grote bezuinigingen op Museum, Muzelinck en Stadsarchief. Een deel van deze bezuinigingen is door flinke oppositie en aktie  al teruggedraaid. Maar lang niet voldoende. Nu wil het college terwijl er nog grote financiële onduidelijkheid is, o.a bij de Muzelinck, de bezuinigingen snel door de gemeenteraad loodsen. Zonder dat de Raad hierover heeft kunnen spreken.

PvdA, VVD, CDA en VDG zijn vóór deze bezuinigingen en volgen  slaafs het college. De SP en de rest van de oppositie niet.

Vandaar onderstaande persverklaring.

 

PERSVERKLARING SP, D66, BETER OSS EN GROENLINKS

Welkom bij deze bijzondere persconferentie op een markante plaats in Oss:

De Groene Engel. U bent gewend wekelijks een persgesprek te voeren met het college. Een persgesprek met de gezamenlijke oppositie in Oss hebt u nog nooit meegemaakt. De reden is dat wij ontevreden zijn over de behandeling van het dossier herziening kunst- en cultuurvisie.

Zoals u weet denken SP, D66, Beter Oss en Groenlinks inhoudelijk verschillend over dit onderwerp. Wij zijn het er echter wel over eens dat de manier waarop dit dossier nu behandeld dreigt te worden onacceptabel is. Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om op aanstaande donderdag 10 juli, in dezelfde vergadering als de Voorjaarsnota, een besluit te nemen over het dossier herziening kunst- en cultuurvisie. De coalitiepartijen zijn met dit voorstel akkoord gegaan. De oppositie niet.

Wij vinden dit dossier niet besluitrijp. Het rapport ‘de messen geslepen’ van de gezamenlijke professionele kunst- en cultuurinstellingen is nog niet besproken in een commissievergadering. Het toekomstplan voor de Muzelinck is 2 juli gepresenteerd maar de stukken daarvan zijn nog niet ontvangen door de gemeenteraad. Wij vinden dat dit dossier er niet op deze manier  doorgedrukt kan worden zonder een fatsoenlijke behandeling door de gemeenteraad.

Wij doen hier in het openbaar een oproep aan de coalitie-partijen VDG, CDA, VVD en PvdA om aanstaande donderdag aan het begin van de vergadering het ordevoorstel van SP, D66, Beter Oss en GroenLinks te steunen om 10 juli geen besluit te nemen over het dossier herziening kunst- en cultuurvisie.

U bent hier