h

SP tegen afbraakplannen thuiszorg

24 april 2014

SP tegen afbraakplannen thuiszorg

Geachte heer Peters,
Vandaag was het Osse thuiszorgbeleid te zien in het landelijke NOS journaal. Ook de NOS is het opgevallen dat de gemeente Oss vooruitloopt op de kabinetsplannen om de thuiszorg flink te hervormen. Zoals u weet is de SP hier niet over te spreken. In de gemeenteraadsvergadering van 6 februari hebben we hier uitvoerig over gedebatteerd. Een van de uitkomsten van dit debat was dat u klip en klaar aangaf dat er dit jaar nog geen eurocent bezuinigd zou worden op de thuiszorg (huishoudelijke verzorging) in Oss. Dit hoeft ook niet aangezien de gemeente Oss dit jaar sowieso nog 100% budget krijgt om deze zorgtaak uit te voeren.

Het baart ons dan echter zorgen dat wij de laatste week een reeks aan signalen vanuit de Osse samenleving krijgen dat clienten reeds nú al gekort worden op hun aantal uren thuiszorg. Ook in de uitzending van de NOS is te zien hoe meneer Brands medegedeeld wordt dat hij nu al minder zorg gaat krijgen.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

- Blijft u nog steeds bij uw uitspraak in de gemeenteraadsvergadering dd. 6 februari 2014 dat er dit jaar nog geen euro bezuinigd wordt op de huishoudelijke zorg?
- Is het u bekend dat op dit moment bij veel cliënten de zorgindicatie tóch al teruggeschroefd wordt? En wat vindt u hiervan?
- Is het u bekend dat bij sommige zogenaamde “keukentafelgesprekken” al na 5 minuten de mededeling wordt gedaan dat er minder thuiszorg komt? En dat er soms niet eens geinformeerd wordt naar de mogelijkheden van mantelzorg etc.? En wat vindt u hiervan?
- Is het u bekend dat sommige clienten zelfs telefonisch te horen krijgen dat ze minder thuiszorg krijgen?
- Hoe rijmt het op grote schaal terugschroeven van zorgindicaties met uw belofte dat er in 2014 nog niet bezuinigd wordt op de huishoudelijke zorg in Oss?
- Bent u bereid zorgorganisaties die nú al indicaties verlagen, hierop aan te spreken?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet

Lilian Marijnissen
SP-fractie

U bent hier