h

Binnenkort een gesprek over huishoudelijke hulp? Laat u niet verrassen!

26 april 2014

Binnenkort een gesprek over huishoudelijke hulp? Laat u niet verrassen!

De SP heeft de afgelopen weken veel klachten ontvangen over de zogenaamde keukentafelgesprekken. Op dit moment worden in Oss en omgeving gesprekken gevoerd met ouderen en mensen met een beperking over de omvang van de hulp bij het huishouden die ze krijgen. Zij krijgen bezoek of worden telefonisch benaderd. De bedoeling is dat er meer werk wordt overgenomen door familieleden of buren. Dit is een direct gevolg van  het gemeentelijk beleid dat zich laat leiden door de liberale gedachte van de  participatiemaatschappij. Maar het gaat natuurlijk gewoon om bezuinigingen.

Veel mensen klagen dat er niet naar hen wordt geluisterd, dat er geen sprake is van echte gesprekken.  Er wordt gewoon meegedeeld: “ U krijgt vanaf  zoveel minder zorg”.

Aan mensen wordt gevraagd om direct te tekenen. Helaas tekenen veel mensen terwijl ze eigenlijk wel het oude aantal uren zorg nodig hebben.

De SP heeft een tiental adviezen opgesteld die bij het gesprek gehanteerd kunnen worden.

Wij adviseren u om niet te tekenen, als u niet zeker bent van uw zaak. Laat het ons weten als u zich onder druk gezet voelt.

Mocht u hulp nodig hebben bij het maken van een bezwaarschrift dan kunnen wij u daarmee ook helpen.

10 adviezen voor het voeren keukentafelgesprekken

1. Geef een zo duidelijk mogelijk beeld van uw situatie en zet (evt.) op papier welke hulp of voorziening(en) u hebt.

2. Vraag een familielid of vriend om u te ondersteunen tijdens het gesprek en om aantekeningen te maken.

3. Blijf wel zo veel mogelijk zelf in gesprek met de consulent.

4. Begrijpt u iets niet, vraag dan door tot u het begrijpt.

5. Vraag de consulent naar de vervolgstappen, noteer hoe de procedure verder gaat verlopen, wie zich ermee bezig gaat houden en wanneer dit gebeurt.

6. Vraag altijd een verslag van het gesprek en controleer of alles correct is.

7. Teken niets voordat alles duidelijk en naar wens is ( als u niet tekent mag de hulp niet vervallen).

8. Laat eventueel eerst een vriend of familielid meekijken voordat u iets tekent.

9. Vraag hoe, wanneer en bij wie u bezwaar kunt maken.

10. Voelt u zich niet fit op de dag van het gesprek, vraag dan om een nieuwe afspraak.

De foto is een screenshot van het NOS journaal van 23 april 2014. Het Osse college van VVD, VDG, CDA en PvdA heeft namelijk het landelijke nieuws gehaald met de afbraak van de thuiszorg.

U bent hier