h

Huurders Brabant Wonen krijgen geld terug

10 april 2014

Huurders Brabant Wonen krijgen geld terug

Zoals bekend krijgt een aantal huurders van appartementencomplexen in Oss geld terug van BrabantWonen. De bedragen zijn verschillend maar kunnen oplopen tot ruim 400 euro. Door de vasthoudende inzet van SP-raadslid Jan van der Doelen en SP-lid Jo van Dijk is dit resultaat bereikt.

Jo: “Het is te merken dat inmiddels het bedrag aan de huurders is overgemaakt. We krijgen veel comlimenten en bedankbriefjes. Er is zelfs een huurder geweest die met een bos tulpen aan kwam!”

Inmiddels gaan Jan van der Doelen en Jo van Dijk door. Ze zijn met BrabantWonen nog in onderhandeling over tal van zaken. U hoort er nog meer van.

U bent hier