h

Afbraak van de Osse thuiszorg landelijk nieuws

24 april 2014

Afbraak van de Osse thuiszorg landelijk nieuws

Oss loopt vooruit op de landelijke bezuinigingen in de thuiszorg. Waar er op dit moment in politiek Den Haag nog volop wordt gesproken over de
toekomst van de thuiszorg, heeft het Osse college van B&W al besloten dat de thuiszorg in Oss anders georganiseerd moet worden. De SP heeft
hier in de gemeenteraadsvergadering van 6 februari ernstig bezwaar tegengemaakt. Het Osse college is zó enthousiast met de bezuinigingsplannen van het kabinet aan de slag gegaan, dat hiermee vandaag nu zelfs het
landelijke journaal is gehaald.

De SP maakt zich grote zorgen om de zorg voor onze kwetsbare ouderen en gehandicapten. In de gemeenteraadsvergadering van 6 februari heeft
wethouder Peters de SP toegezegd in 2014 nog niet te zullen bezuinigen op de thuiszorg. In 2014 krijgt de gemeente Oss namelijk nog geen euro
minder vanuit de landelijke overheid om de thuiszorg in Oss te verzorgen. Echter, op de reportage van het NOS journaal is duidelijk te zien hoe de Berghemse meneer Brands in een zogenaamd “keukentafelgesprek”
toch relatief makkelijk te horen krijgt dat hij veel minder thuiszorg krijgt. Dit ondanks dat meneer Brands aangeeft dat hem dit grote angsten bezorgd en hij dit niet ziet zitten.

Naast het verhaal van meneer Brands, krijgt de SP op dit moment bijna elke dag klachten binnen van oudere inwoners uit Oss die gekort worden op hun thuiszorg. Alle cliënten krijgen op dit moment een nieuwe indicatie en de SP is door sommige cliënten gevraagd om aanwezig te zijn bij deze “keukentafelgesprekken”. De SP is niet te spreken over het verloop van deze gesprekken en het gemak waarmee uren thuiszorg van
ouderen wordt afgepakt. In sommige gesprekken komt na 5 minuten al de mededeling dat er minder thuiszorg ingezet gaat worden en bij een cliënt werd deze mededeling zelfs telefonisch gedaan.

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering over de thuiszorg was er een groot protest van thuiszorgmedewerkers die duidelijk maakten dat veel
cliënten echt niet met minder zorg zouden kunnen. De wethouder beloofde deze thuiszorgmedewerkers ook dat er in 2014 nog niet bezuinigd zou worden. De SP heeft de wethouder om opheldering gevraagd hoe het
mogelijk is dat veel ouderen dan toch nu al minder thuiszorg krijgen.

U bent hier